: Φόρμα

ΕΝΣΤΑΣΗ

Για τους ΠΙΝΑΚΕΣ Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΒΑΘΜΙΔΑ: ……………………………. ΚΛΑΔΟΣ : ……………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ: ………………………………………………………………

ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ: …………………………………………………………………………..

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ……………………………………………………………….

Α.Φ.Μ.: …………………………………………………………………………….

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Προϋπηρεσία

Κοινωνικά κριτήρια (ΣΚΠ, ΟΜΑ)

Ιδιωτική προϋπηρεσία

Τριτεκνία

Προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτο

Πολυτεκνία

Προϋπηρεσία δημόσια

Μη ένταξη σε πίνακα

Προσόντα ένταξης στον κλάδο

Άλλο

Κριτήρια κατάταξης/μοριοδότησης

Παιδαγωγική κατάρτιση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1.

Ημερομηνία: ……………………… Ο/Η υποψήφι….

Ε.Π.Δ.1

[υπογραφή]