– Πίνακες αναπληρωτών: Ο Χρήστος Τιμπλαλέξης και ο Βασίλης Τιμπλαλέξης κοινοποίησαν Πίνακες με στοιχεία προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2020-21.

Οι πίνακες περιλαμβάνουν:

  • Το πλήθος προσλήψεων
  • Τη θέση τελευταίου ανά περιοχή σε όλες τις φάσεις πρόσληψης έως σήμερα
  • Τους εκκαθαρισμένους πίνακες
  • Τους εκκαθαρισμένους πίνακες μετά τους μόνιμους διορισμούς ειδικής αγωγής

Δείτε τους Πίνακες με το εισαγωγικό σημείωμα

Πλήθος προσλήψεων, θέση και πίνακας τελευταίου ανά περιοχή σε όλες τις φάσεις πρόσληψης που έχουν γίνει μέχρι και σήμερα.
Οι πίνακες επιμελήθηκαν από τον Χρήστο Τιμπλαλέξη και Βασίλη Τιμπλαλέξη.

1) Πίνακες

α) ΠΕ
http://bit.ly/3agAO2l
β) ΤΕ, ΔΕ, μουσικές ειδικότητες
http://bit.ly/3r7ctmm

2) Εκκαθαρισμένοι:

α) ΠΕ
http://bit.ly/3aaWvRi
β) ΔΕ, ΤΕ, μουσικών ειδικοτήτων
http://bit.ly/3iYussw

3) Στατιστικά διαγραφών:

http://bit.ly/3cw7nfH

4) Αρχικοί πίνακες:

α) ΠΕ
https://bit.ly/31fkg7k
β) ΔΕ, ΤΕ, μουσικών ειδικοτήτων
https://bit.ly/348N9UJ

5) Εκκαθαρισμένοι μετά από μόνιμους ειδικής:

α) ΠΕ:
https://bit.ly/3dyzjxZ
β) ΔΕ, ΤΕ, μουσικών ειδικοτήτων:
https://bit.ly/31dk889
Από τους εκκαθαρισμένους πίνακες δεν έχουν ξαναπροστεθεί όσοι απολύθηκαν από τις τρίμηνες συμβάσεις, γιατί το υπουργείο δεν κοινοποίησε τα ονόματά τους, οπότε δεν μπορώ να τα γνωρίζω με κάποιον τρόπο.
Ενδεικτικά, πλήθος προσλήψεων, θέση και πίνακας τελευταίου για ΠΕ70 ΕΑΕ και ΠΕ70 (υπάρχουν και ξεχωριστά φύλλα εργασίας ΠΕ70 μειωμένου και ΠΕ70 ΚΕΣΥ που μπορείτε να τα βρείτε μέσα στο πρώτο λινκ).