Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 28 & 29 Αυγούστου, τις προσλήψεις αναπληρωτών και τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις.

 

 

του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή

 

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε στις 28 & 29 Αυγούστου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Έγινε δεκτή διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικού στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης. Για το ίδιο ζήτημα εγκρίθηκε η απόσπαση 3 εκπαιδευτικών ΠΕ02, ΠΕ04.01 & ΠΕ86 στο ίδιο σχολείο.

Ικανοποιήθηκε αίτηση απαλλαγής από τη θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου.

Συζητήθηκαν  7 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών για σοβαρούς λόγους υγείας ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν οι 5 και απορρίφθηκαν οι 2 περιπτώσεις στις οποίες μειοψηφήσαμε.

Ικανοποιήθηκε 1 ανάκληση μετάταξης από θέση ΕΔΙΠ

Εγκρίθηκε η αποδέσμευση 6 εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ με το ν.4452/2017 μετά από θετικές εισηγήσεις των ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Απορρίφθηκε 1 αίτηση επανεξέτασης σχετικά με μετάταξη σε άλλη δημόσια υπηρεσία. Μειοψηφήσαμε στην περίπτωση αυτή.

Εγκρίθηκε 1 αίτηση εκπαιδευτικού για απόσπαση σε θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ε.Ε.

Απορρίφθηκε 1 ένσταση εκπαιδευτικού αναφορικά με τις μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία.

Έγιναν δεκτές 11 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Γενικών Ειδικοτήτων και Μουσικής Παιδείας. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκαν 14 ενστάσεις εκπαιδευτικών επί των αποσπάσεων σε Μουσικά Σχολεία.

Ικανοποιήθηκε 1 αίτηση  εκπαιδευτικού για μετάταξη στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.

Συζητήθηκαν 321 αιτήσεις μετάταξης από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το ΚΥΣΔΕ –με εξαίρεση 1 περίπτωση- αποδέσμευσε τους εκπαιδευτικούς και η μετάταξη θα πραγματοποιηθεί εφόσον υπάρχουν εναπομείναντα οργανικά κενά των κοινών ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια.

Παράλληλα συζητήθηκαν 165 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν μετάταξη από κλάδο σε κλάδο, από την Πρωτοβάθμια ή την Εκκλησιαστική  στη Δευτεροβάθμια. Εξ αυτών μετατάσσονται 1 εκπαιδευτικός σε ΠΕ01,4 εκπαιδευτικοί σε ΠΕ02, 7 εκπαιδευτικοί σε ΠΕ03, 1 σε ΠΕ04.02, 1 σε ΠΕ06, 1 σε ΠΕ08, 6 εκπαιδευτικοί σε ΠΕ78, 1 σε ΠΕ79.01, 1 σε ΠΕ80, 1 σε ΠΕ83, 1 σε ΠΕ84, 2 σε ΠΕ87.02, 2 σε ΠΕ87.09,2 σε ΠΕ89.01 και 1 σε ΠΕ91.01 Παράλληλα μετατάσσεται 1 εκπαιδευτικός  σε ΤΕ01.04, 13 σε ΤΕ01.19, 2 σε ΤΕ01.25 και 1 σε ΤΕ02.02 Συνολικά μετατάσσονται 49 εκπαιδευτικοί. Η μετάταξη θα ολοκληρωθεί μετά την υπογραφή των κοινών υπουργικών αποφάσεων. Μέχρι τότε οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στις θέσεις που κατέχουν σήμερα.

Για το ίδιο ζήτημα συζητήθηκαν 9 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν μετάταξη ως μέλη ΕΕΠ της Ειδικής Αγωγής. Το ΚΥΣΔΕ αποδέσμευσε τους εκπαιδευτικούς αυτούς και η μετάταξη θα πραγματοποιηθεί εφόσον υπάρχουν εναπομείναντα οργανικά κενά  ΕΕΠ στην Ειδική Αγωγή.

Έγινε δεκτή 1 ανάκληση απόσπασης σε Καλλιτεχνικό Σχολείο. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκε 1 ένσταση  για τις αποσπάσεις αυτές.

Έγινε δεκτή 1 ανάκληση απόσπασης σε Εκκλησιαστικό Σχολείο. Παράλληλα απορρίφθηκαν 7 ενστάσεις για τις αποσπάσεις στα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Απορρίφθηκαν 2 ενστάσεις για μη ένταξη σε ειδική κατηγορία λόγω πολυτεκνίας.

Συζητήθηκαν 15 αιτήσεις απόσπασης κατά προτεραιότητα. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν 12 και απορρίφθηκαν οι 3 αιτήσεις.

Έγιναν δεκτές 4 αιτήσεις απόσπασης

κατά προτεραιότητα ως σύζυγοι ένστολων. Για το ίδιο ζήτημα έγιναν 4 τροποποιήσεις αποσπάσεων και απορρίφθηκε 1 αίτηση.

Συζητήθηκαν 15 ενστάσεις επί των αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν οι 7 και απορρίφθηκαν οι 8 αιτήσεις.

Έγιναν δεκτές 5 ανακλήσεις αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ.

Έγιναν δεκτές 26 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε ΠΥΣΔΕ λόγω διπλής απόσπασης και σε φορέα. Για το ίδιο ζήτημα έγιναν δεκτές 5 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών ΠΕ11 σε ΠΥΣΔΕ γιατί έχουν αποσπαστεί ως ομοσπονδιακοί προπονητές.

Έγιναν δεκτές 198 ανακλήσεις αποσπάσεων. Ζητήσαμε να γίνει κάλυψη των λειτουργικών μετά τις ανακλήσεις από τους επόμενους σε μόρια εκπαιδευτικούς. Η πρότασή μας δεν έγινε δεκτή.

Συζητήθηκαν 353 ενστάσεις και αιτήσεις αποσπάσεων. Εξ αυτών αποσπώνται 110 εκπαιδευτικοί για πολύ σοβαρούς λόγους υγείας, οικογενειακούς και κοινωνικούς. Η θέση μας για το ζήτημα αυτό είναι η ακόλουθη:

Από τις 20 Αυγούστου είχαμε ενημερώσει την εκπαιδευτική κοινότητα για τον κίνδυνο να μη γίνει Β΄ φάση αποσπάσεων. Στις 22 Αυγούστου ενημερωθήκατε για την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας να μη γίνει Β΄ φάση ! Τονίζαμε τότε: «Δυστυχώς τη στιγμή που διακηρύσσεται η προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, στερείται από αυτούς το δικαίωμα – μετά από πολλά χρόνια σε δύσβατες ή και νησιωτικές περιοχές- να είναι πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους! Αποσπάσεις θωρούμε ότι μπορεί να γίνουν και από πλεονασματικές σε πλεονασματικές περιοχές με στόχο οι εκπαιδευτικοί να έρθουν πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους! Υπενθυμίζουμε ότι η Β΄ φάση αποσπάσεων το 2017 έγινε στις 25 Αυγούστου και αφορούσε 570 εκπαιδευτικούς και το 2018 έγινε στις 29 Αυγούστου και αφορούσε 420 εκπαιδευτικούς. Σε κάθε περίπτωση στην επόμενη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ θα απαιτήσουμε να υπάρξει έστω και τώρα να ανοίξει το σύστημα και να γίνει Β΄ φάση αποσπάσεων εκπαιδευτικών»!

Στο διάστημα που μεσολάβησε ενημερώσαμε το ΔΣ της ΟΛΜΕ για την ακύρωση της Β΄ φάσης αποσπάσεων με αποτέλεσμα το ΔΣ να εκδώσει την ακόλουθη ανακοίνωση στις 28 Αυγούστου:

«Με την Α’ φάση αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ στις αρχές Αυγούστου ικανοποιήθηκε το 71% των αιτήσεων των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρότι ο νόμος ορίζει ότι πρώτα γίνονται οι αποσπάσεις σε φορείς και στη συνέχεια οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, το υπουργείο καταστρατήγησε τη συγκεκριμένη σειρά με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνάδελφοι που πήραν ταυτόχρονα 2 ή και 3 αποσπάσεις. Με βάση την επικαιροποίηση των κενών που γίνεται από το ΠΥΣΔΕ καταγράφονται ακόμα πολλά λειτουργικά κενά. Είναι δεδομένο το δικαίωμα των εκπαιδευτικών, μετά από πολλά χρόνια σε δύσβατες και νησιωτικές περιοχές και με δεδομένο το μικρό αριθμό μεταθέσεων κάθε χρόνο, να βρεθούν πιο κοντά στον τόπο συμφερόντων τους.

Όσον αφορά στις αποσπάσεις των Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 139/2017 (ΥΑ 139654/ΓΔ4 ΦΕΚ Β 2985

2017)   και το άρθρο 83 του ν.4547/18 γίνονται με βάση ορισμένα μετρήσιμα κριτήρια και συγκεκριμένη ιεράρχηση. Ωστόσο με την υπ’ αριθμόν 126272/E2  απόφαση της Υπουργού Παιδείας παρακάμφθηκε ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων και επιλέχθηκαν ως ΣΕΠ συνάδελφοι με λιγότερα ή και καθόλου προσόντα, ενώ αποκλείστηκαν συνάδελφοι με περισσότερα προσόντα.

Σχετικά με τις αποσπάσεις σε ΙΕΚ, την Παρασκευή 9/8/19 το απόγευμα  το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε επίσημα τα ονόματα  243 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποσπώνται σε αυτά. Λίγες ώρες αργότερα ανακοινώθηκαν νέοι διορθωμένοι πίνακες με μόλις 151 εκπαιδευτικούς, διαγράφοντας έτσι 92 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς καμία αιτιολόγηση.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ζητάει:

Την άμεση πραγματοποίηση Β’ φάσης αποσπάσεων στα επικαιροποιημένα λειτουργικά κενά. Να ανοίξει άμεσα ο ΟΠΣΥΔ για τροποποιήσεις, επανεξετάσεις και νέες αιτήσεις αποσπάσεων.

Να ανακληθούν οι αποσπάσεις των ΣΕΠ και να γίνουν εκ νέου χωρίς να καταστρατηγείται η αξιολογική σειρά των υποψηφίων.

Να αρθεί η αναιτιολόγητη ανάκληση των αποσπάσεων των 92 συναδέλφων στα ΙΕΚ.

Όλες οι διαδικασίες των αποσπάσεων να γίνονται με διαφάνεια και μετρήσιμα κριτήρια».

Με βάση την ανακοίνωση αυτή ζητήσαμε να ανοίξει άμεσα το σύστημα και να γίνει Β΄ φάση αποσπάσεων πρόταση που δεν έγινε δεκτή.

Με τα δεδομένα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί που δεν έκαναν ένταση αναμένοντας το άνοιγμα του ΟΠΣΥΔ και παραμένουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους! Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις σε περιοχές που ζητούσαν –και δεν πήραν- απόσπαση τις επόμενες ημέρες θα προσληφθούν αναπληρωτές/τριες!

  1. Σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών, μέχρι και τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου οι υποψήφιοι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι θα δηλώσουν περιοχές προτίμησης για το σχολικό έτος 2019-2020

Δήλωση μπορούν να κάνουν  οι εγγεγραμμένοι στους:

(α) οριστικούς πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών όλων των κλάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2018-2019,

(β) οριστικούς Κύριους και Επικουρικούς πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), σχολικού έτους 2018-2019, καθώς και όσοι είχαν υποβάλει αίτηση ένταξης στους αντίστοιχους πίνακες ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019, να δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΣΥΔ περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων, στη γενική εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στα μουσικά σχολεία, στα καλλιτεχνικά σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Σχολή

Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κατά περίπτωση, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι:

  1. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών είναι αναρτημένοι στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου 
  2. Σε περίπτωση που δεν δηλωθούν περιοχές προτίμησης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο υποψήφιος (ακόμη και αν είναι εγγεγραμμένος στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2018-2019, κατόπιν της παράτασης της ισχύος του), δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη το σχολικό έτος 2019-2020.
  3. Υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν ταυτόχρονα στις διαδικασίες για πρόσληψη αναπληρωτών στη Γενική Εκπ/ση και στην Ειδική Αγωγή και Εκπ/ση οφείλουν να υποβάλουν δύο (2) ξεχωριστές αιτήσεις, με τις κατά περίπτωση προτιμήσεις τους.
  4. Ειδικά για τους υποψηφίους της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που επιθυμούν να δηλώσουν τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), με σχετική επιλογή προτίμησης, επισημαίνεται ότι, κατόπιν της αριθμ. Φ.351.1/53/206591/Ε3/29-11-2018 (ΦΕΚ 5440 Β΄– 05.12.2018) Διαπιστωτικής Πράξης του Υπουργού Παιδείας [περί της παύσης λειτουργίας των Κέντρων Διαφορο διάγνωσης- Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και της έναρξης πλήρους λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ.], εμφανίζονται διαθέσιμα προς επιλογή στο ΟΠΣΥΔ όλα τα Κ.Ε.Σ.Υ..
  5. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που περιλαμβάνονται στους τελικούς πίνακες κατάταξης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής για το 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.) σχολικού έτους 2018 2019 και κατόπιν παράτασης της ισχύος τους, είναι διαθέσιμοι για πρόσληψη και κατά το σχολικό έτος 2019-2020.
  6. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ73 – Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης, που περιλαμβάνονται στους οικείους οριστικούς πίνακες κατάταξης διδακτικού έτους 2018-2019, θα κληθούν να υποβάλουν δήλωση περιοχών προτίμησης με νεότερη πρόσκληση, μετά την έκδοση σε Φ.Ε.Κ. της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης της Υπουργού ΠΑΙ.Θ. για την παράταση της ισχύος τους (έως και την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων του άρθρου 61 του ν. 4589/2019).
  7. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλήφθηκαν κατά το σχολ. έτος 2018-2019, βάσει των διατάξεων του άρθρου 86 «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής» του ν. 4547/2018 (Α΄102), και είτε δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία είτε ανέλαβαν και, στη συνέχεια, παραιτήθηκαν, δεν έχουν δυνατότητα υποβολής περιοχών/προτιμήσεων στον κλάδο στον οποίο εχώρησε η κατά τα ανωτέρω πρόσληψή τους.

8. Η παρούσα πρόσκληση δεν αφορά τους εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικούς (ΕΜ16) της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν.3475/2006 (Α΄ 75), οι οποίοι θα κληθούν με ξεχωριστή πρόσκληση, σε περίπτωση έλλειψης υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16, για τη διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και για την άσκηση στα

εργαστήρια στα μουσικά σχολεία.

Με βάση τη Διαπιστωτική Υπουργική Απόφαση με Θέμα «Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών/ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), σχολικού έτους 2018-2019» διατηρούνται σε ισχύ οι κατά περίπτωση υφιστάμενοι πίνακες του 2018-2019.

Επισημαίνεται ότι από τους εν λόγω πίνακες ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ υποβολής αίτησης και ως εκ τούτου συμμετοχής στις διαδικασίες προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών του 2019-2020 οι:

α) οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν κατά το σχολ. έτος 2018-2019, βάσει των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4547/2018(Α’102) και είτε δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία είτε ανέλαβαν και, εν συνεχεία, παραιτήθηκαν β) οι εκπαιδευτικοί για τους οποίους υφίσταται κώλυμα πρόσληψης βάσει Ν.3528/2007 (Α΄26)

Με βάση το χρονοδιάγραμμα  η καταληκτική ημερομηνία καταγραφής λειτουργικών κενών από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στο ΟΠΣΥΔ είναι η Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και οι προσλήψεις αναπληρωτών θα γίνουν 5 & 6 Σεπτεμβρίου 2019.

  1. Για την καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών σας στέλνω επικαιροποιημένο πίνακα λειτουργικών κενών μετά τις αποσπάσεις που έγιναν την 1/8/2019.
  2. Στις 27 Αυγούστου εκδόθηκε για τη Διάθεση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών της Β/θμιας στην Α/θμια για το επόμενο σχολικό έτος. Είναι προφανές ότι και με βάση το έγγραφο, οι εκπαιδευτικοί αυτοί διατηρούν το ωράριο που έχουν στη Β/θμια και στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας.

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που έθεσε και η ΟΛΜΕ αφορά τη λειτουργία των σχολείων των σωφρονιστικών καταστημάτων και τα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία τους. Τη Δευτέρα 2 Σεπτέμβρη ξεκινά ουσιαστικά η νέα σχολική χρονιά! Ευχόμαστε στους εκπαιδευτικούς να έχουν υγεία, δύναμη και αγωνιστικότητα για την υπεράσπιση των κατακτήσεών και των δικαιωμάτων μας σε ένα ποιοτικό δημόσιο σχολείο για όλα τα παιδιά!

Καλή και δημιουργική χρονιά!