Όλα όσα είπε στο Συμβούλιο υπουργών Παιδείας της ΕE – Στο Συμβούλιο υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχε ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων και ενίσχυση των νέων τεχνολογιών.

Συγκεκριμένα, κατά την ομιλία του στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Έλληνας υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε – μεταξύ άλλων – στην ανάγκη για συνέργειες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αλλά και για στοχευμένα προγράμματα σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων και τις νέες τεχνολογίες.

Στο Συμβούλιο, το οποίο ήταν επικεντρωμένο στην αναζήτηση τρόπων για να εμπλακούν περισσότερα γυναικεία ταλέντα στις θετικές επιστήμες, στην τεχνολογία, στη μηχανική, στις τέχνες και στα μαθηματικά (STEM), όπως και στην καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων, ο κ.Πιερρακάκης τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία εξάλειψης των έμφυλων στερεοτύπων, την ανάγκη οικοδόμησης συμπεριληπτικών κοινωνιών και οικονομιών. Δεν παρέλειψε δε να ενημερώσει τους ομολόγους του πως στην Ελλάδα, ήδη έχουν δρομολογηθεί σχετικές παρεμβάσεις στα προγράμματα σπουδών όπως επίσης και ενημερωτικές εκστρατείες μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες, όπου αναδεικνύονται τα επιτεύγματα των γυναικών στις θετικές επιστήμες.

Σχετικά με το θέμα της ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης, ο υπουργός Παιδείας δήλωσε πως ενεργοποιείται άμεσα η ψηφιοποίηση των διαδικασιών όχι μόνο στο υπουργείο Παιδείας αλλά και στα πανεπιστήμια και σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές. Επιπλέον, προχωρά η υλοποίηση προγραμμάτων εμπλουτισμού ψηφιακών δεξιοτήτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ενσωματώνεται οριζόντια η χρήση εργαλείων τεχνολογίας στις μεθόδους διδασκαλίας και αλλάζουν τα προγράμματα σπουδών με στόχο τον εμπλουτισμό τους με ψηφιακό περιεχόμενο, ώστε η διδασκαλία να καταστεί ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη:

Συμμετείχα στο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας της ΕΕ, το οποίο επικεντρώθηκε στους τρόπους προσέλκυσης γυναικείων ταλέντων στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική, τις τέχνες και τα μαθηματικά (STEAM) και στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, τα ποσοστά συμμετοχής γυναικών σε θετικές επιστήμες στην Ελλάδα είναι πιο ενθαρρυντικά σε σχέση με τη συνολική εικόνα της ΕΕ. Οφείλουμε να εξαλείψουμε τα στερεότυπα και το χάσμα των φύλων, δημιουργώντας βιώσιμες και συμπεριληπτικές κοινωνίες και οικονομίες.

Απαιτούνται συνέργειες μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ και στοχευμένα προγράμματα σε συνεργασία με κορυφαίες επιχειρήσεις στον χώρο της τεχνολογίας και με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που επικεντρώνονται στην ισότητα των φύλων και στην ανάδειξη του ρόλου της τεχνολογίας.

Στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δρομολογούμε αντίστοιχες παρεμβάσεις στα προγράμματα σπουδών σε ολόκληρη την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και εκστρατείες ενημέρωσης από ψηφιακές πλατφόρμες σχετικά με τα επιτεύγματα των γυναικών στις θετικές επιστήμες.

Όσον αφορά την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων και την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης, προχωρούμε άμεσα στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών και τη χρήση εφαρμογών τόσο στο ΥΠΑΙΘΑ, όσο στα πανεπιστήμια και σε όλες τις δομές εκπαίδευσης.
Δρομολογούμε, επίσης, αλλαγές στα προγράμματα σπουδών της πληροφορικής και προχωρούμε στην υλοποίηση προγραμμάτων εμπλουτισμού ψηφιακών δεξιοτήτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας.

Τέλος, ενσωματώνουμε οριζόντια τη χρήση εργαλείων τεχνολογίας στις μεθόδους διδασκαλίας και αλλάζουμε τα προγράμματα σπουδών με στόχο τον εμπλουτισμό τους με ψηφιακό περιεχόμενο ώστε η διδασκαλία να καταστεί ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική.