Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου για την μεταφορά μαθητών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/08/2016 - 00:26 | Author: Newsroom Ipaidia

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, έχοντας υπόψη

Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου: μαθητών

1. Την παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τ.Α’/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

2. Τις διατάξεις του Νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ.Α’/14-03-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»

3. Τις διατάξεις του Ν.2986/13.02.2002 ( ΦΕΚ 24 τ. Α΄/13.02.2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο σε μορφή pdf. • Βάσεις 2020 - Εκτιμήσεις: Σε ποιές σχολές αναμένεται πτώση

  Το ipaidia.gr στο google news

  Τελευταίες Ειδήσεις

  Ειδήσεις και εκτιμήσεις για τις βάσεις 2020  • ideascentral

   europalso