Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και η Ολυμπιακή Παιδεία, λειτούργησαν και λειτουργούν στους μαθητές μας ως μέσο ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων και κατ’ επέκταση συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής των νέων και αυριανών πολιτών. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος της Ολυμπιακής Παιδείας αποτέλεσε μια καινοτομία για την ελληνική πραγματικότητα και βοήθησε στην αξιολόγηση των νέων ιδεών και πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

ΠΕΝΕΛΦΑ

Η επέκταση του προγράμματος στο εξωτερικό, με τις στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας αλλά και την υλοποίηση δραστηριοτήτων με διεθνή χαρακτήρα, είχε ως αποτέλεσμα να προβληθεί η χώρα μας και να αναδειχθούν οι εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές αξίες των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο Πρόεδρος και η Οργανωτική Γραμματέας της ΠΕΝΕΛΦΑ, Νίκος Τριπόδης και Ερατώ Παλαιολόγου συγκέντρωσαν υλικό Ολυμπιακής Παιδείας – Καλλιπάτειρας – Ολυμπιακών Αγώνων για την εξ αποστάσεως υποστήριξη των μαθητών μας, στο https://tripodis-nikos.blogspot.com/ και στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Ολυμπιακή Παιδεία
Ολυμπιακή Παιδεία – Από τη θεωρία στην πράξη
Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία
Θέματα Ολυμπιακής Παιδείας
http://users.sch.gr/ragian/olympiaki_pedia_1.htm
Ολυμπιακή Εκεχειρία
Εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία / Βιβλίο εκπαιδευτικού
Εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία / Τετράδιο δραστηριοτήτων μαθητών Α΄, Β΄ και Γ΄ δημοτικού σχολείου
Εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία /Τετράδιο δραστηριοτήτων μαθητών Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού σχολείου
Εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία /Τετράδιο δραστηριοτήτων μαθητών Α΄, Β΄ και Γ΄ γυμνασίου
Διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα

http://games.ioa.org.gr/ioagames/

Η δίκη της Καλλιπάτειρας
Η Δέσποινα και το περιστέρι
Αρχαία Ολυμπία
http://www.edutv.gr/index.php/istoria-2/arxaia-olympia
Το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων (1988)

Ολυμπιακός ύμνος

http://www.edutv.gr/index.php/athlitismos/olympiakos-ymnos

Τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνας 2004

https://www.youtube.com/watch?v=-nENRWaXLTI

Παραολυμπιακοί Αγώνες – Από το 1960 στο 2004
Χορός
http://www.edutv.gr/index.php/xoros

«ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΟΡΘΙΟΙ ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ