Η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας (Π.Ε.Α.Δ.) εκπροσωπώντας θεσμικά τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, απευθύνει στο ερώτημα σχετικά με:

ΠΕΑΔ

την ολοκλήρωση των προκηρύξεων: (α) 1ΕΑ/2019 Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(β) 2ΕΑ/2019 Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(γ) 3ΕΑ/2019 Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ

(δ) 4ΕΑ/2019 Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Κατηγορίας TE

(ε) 5ΕΑ/2019 Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Κατηγορίας ΔΕ

την έκδοση της αντίστοιχης προκήρυξης για τη Γενική Αγωγή, όπως ο ν.4589/2019 ορίζει «Άρθρο 66 / Μεταβατικές διατάξεις 1. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου: α) Η προκήρυξη της παραγράφου 1 του άρθρου 54 εκδίδεται το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, υποψήφιοι και εν δυνάμει υποψήφιοι των ως άνω προκηρύξεων, αναμένουν απαντήσεις στην εύλογη αγωνία τους και διατηρούν κάθε νόμιμο δικαίωμα προκειμένου να ακολουθήσουν ακόμα και τον δρόμο της δικαστικής προσφυγής για τη διασφάλιση κάθε έννομου συμφέροντός τους.

Για τους παραπάνω λόγους,

ζητούμε σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις (α) για την κατάρτιση των οριστικών πινάκων (προκηρύξεις 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019, 3ΕΑ/2019, 4ΕΑ/2019, 5ΕΑ/2019) και (β) την κατάρτιση νέων για τη Γενική Αγωγή κατά τον ν.4589/2019.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ