Ο περιφερειάρχης Αττικής, δρομολόγησε το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης δύο του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, προϋπολογισμού 360.000 ευρώ.

Δρομολογήθηκε το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης δύο σχολικών κτιρίων του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, προϋπολογισμού 360.000 ευρώ με την υπογραφή από τον περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, της απόφασης ένταξης του έργου, στην σχετική πρόσκληση της πράξης για την αναβάθμιση δημόσιων υποδομών η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Αττικής (2014-2020)

Η απόφαση ένταξης της συγκεκριμένης πράξης, εστάλη στον δήμαρχο Λυκόβρυσης-Πεύκης Αν. Μαυρίδη, προκειμένου να ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες.

Η πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 24,9 εκατ. ευρώ έχει εκδοθεί από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας αφορά σε 54 Δήμους (εξαιρούνται οι Δήμοι που συμμετέχουν σε ΟΧΕ/ΒΑΑ) με τον καθένα να έχει συγκεκριμένο επιλέξιμο προϋπολογισμό για την υλοποίηση των παρεμβάσεών του, ανάλογα με το πληθυσμιακό του μέγεθος.

Ειδικότερα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν στην αντικατάσταση κουφωμάτων, λέβητα, κλιματιστικών και φωτιστικών σωμάτων, θερμομόνωση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος

Σε δηλώσεις του ο Γ. Πατούλης επισήμανε ότι «Η περιβαλλοντική αναβάθμιση δημόσιων υποδομών περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της περιφέρειας και ότι σε αυτό το πλαίσιο αξιοποιούνται τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης με σημαντική ωφέλεια τόσο την οικονομία όσο και στο περιβάλλον».