Ο Σύλλογος αναπληρωτών φιλολόγων, θέλοντας να προασπίσει ταδικαιώματα όλων των μαθητών στην εκπαίδευση και κυρίως εκείνων που

δίνουν Πανελλήνιες εξετάσεις, είναι αναγκασμένος, από την άσχημη τροπή
που έχουν πάρει τα πράγματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να προβεί
στις κάτωθι καταγγελίες:
1) Καταγγέλλουμε την αυθαίρετη απόφαση του υπουργείου να
συγχωνεύσει τμήματα, κυρίως στις κατευθύνσεις, δημιουργώντας
τμήματα με 30 μαθητές, γεγονός που κρίνεται όχι μόνο παράνομο αλλά
και αντιπαιδαγωγικό! Το παραπάνω γεγονός έχει επιπτώσεις όχι μόνο στην
εκπαιδευτική διαδικασία, αφού καλείται ο εκπαιδευτικός να προετοιμάσει
τους μαθητές για τις Πανελλήνιες εξετάσεις κάτω από δυσμενείς συνθήκες,
αλλά και στους συναδέλφους που στην κυριολεξία εξοβελίζονται από το
σχολείο ως υπεράριθμοι.
2) Ενώ έχουμε δηλώσει επανειλημμένως ότι είμαστε αντίθετοι στην αύξηση
ωρών του ορίου των β’ αναθέσεων, το υπουργείο απλά κωφεύει στις
καταγγελίες μας και τις συνεχίζει απροκάλυπτα, αναθέτοντας το πρωτεύον
για εμάς μάθημα της Ιστορίας σε ειδικότητες που αδυνατούν να το
διδάξουν..
3) Το υπουργείο λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση πλήττει όλα τα
οικονομικά στρώματα της κοινωνίας και δεδομένου ότι οι γονείς αδυνατούν
να ανταποκριθούν στα έξοδα των φροντιστηρίων, οφείλει να κατανοήσει
ότι όλοι στρέφονται στη δημόσια παιδεία, η οποία με τη σειρά της, αντί να
ενδυναμωθεί, αποψιλώνεται και υποβαθμίζεται το έργο της.
Καλούμε γι’ αυτό το λόγο τον Υπουργό Παιδείας να πάρει θέση για τα
παραπάνω περιστατικά .
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ (ΠΑΣΑΦ)