ΠΑΣΑΦ: Αίτημα να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί η Ενισχυτική Διδασκαλία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/08/2017 - 11:48 | Author: Newsroom Ipaidia

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ – Αξιότιμη κυρία Πασχαλίδου, Σε συνέχεια της δια ζώσης επικοινωνίας μας και συνεκτιμώντας την πολύτιμη συνδρομή και συμβολή σας αναφορικά με την επιτυχή και απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2016-17, ως Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Φιλολόγων ζητούμε να εξετάσετε το αίτημα μας για ενίσχυση και επέκταση του θεσμού της κατά το επόμενο σχολικό έτος 2017-18.

Ως γνωστόν δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν μία διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να απασχοληθούν στο εν λόγω πρόγραμμα. Ζητούμε, λοιπόν, να επανεξετάσετε την πρόταση του συλλόγου μας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που προτίθεται να απασχοληθούν στην ενισχυτική διδασκαλία να δηλώνουν περισσότερες από μια διευθύνσεις εκπαίδευσης ειδικά σε κλάδους όπως οι φιλόλογοι που απασχολούνται ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και συνεπώς ελαχιστοποιείται η πιθανότητα άρνησης ανάληψης υπηρεσίας.

 

Να σας υπενθυμίσω ότι και στο παρελθόν ανάλογο εγχείρημα αποδείχτηκε αποτελεσματικό για την ομαλή λειτουργία του θεσμού γι΄ αυτό και κατά το τρέχον σχολικό έτος δεν θα προκληθούν πρακτικά προβλήματα, δεδομένων των υπηρεσιών και λειτουργιών που προσφέρει το ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ο.Π.Σ.Υ.Δ) και το οποίο η διοίκηση έχει στη διαθεσή της να αξιοποιήσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο και με άριστα αποτελέσματα.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το αίτημα στους συνεργάτες και εμπλεκόμενους με το παρόν πρόγραμμα και να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες σας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                                   Η Γραμματέας

Κωνσταντίνος Μπουζιάνος    Δέσποινα Βλασσοπούλου

Loading...
  • ideascentral

    europalso