Ανακοίνωση έβγαλε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων σχετικά με την δόρθωση λαθών στην καταχώριση στοιχείων στο .

Η ανακοίνωση

Δυστυχώς, από χτες λαμβάνουμε δεκάδες μηνύματα συναδέλφων στα οποία αναφέρουν λάθη στην καταχώριση των στοιχείων τους στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο . Ομολογουμένως, κάποια από τα λάθη αυτά οφείλονται στους υποψηφίους, όμως υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις που το λάθος οφείλεται στις διευθύνσεις.

Αναφέρουμε, ενδεικτικά, πως σε συνάδελφο δεν αναγνωρίστηκε η συνάφεια στην , αν και επισύναψε ορθά μεταπτυχιακό που καλύπτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε άλλο συνάδελφο δεν έχει επικυρωθεί ο αριθμός των τέκνων, αν κι έχει επισυνάψει σωστά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εντός τελευταίου τριμήνου. Υπάρχουν, επίσης, περιπτώσεις που ενώ το αντίστοιχο προσόν φαίνεται διεκπεραιωμένο, δεν εμφανίζεται στα στοιχεία. Επιπλέον, έχει αναφερθεί περίπτωση να έχει καταχωρισθεί προσόν χωρίς να έχει κατατεθεί το αντίστοιχο δικαιολογητικό, γεγονός που εγείρει ζήτημα αξιοπιστίας και για επόμενη προκήρυξη αφού θα φαίνεται στον φάκελο του καταχωρισμένο προσόν, το οποίο ο υποψήφιος δεν έχει.

Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, οι υποψήφιοι επικοινώνησαν με την αντίστοιχη διεύθυνση κι ενώ οι υπάλληλοι παραδέχτηκαν πως ήταν δικό τους λάθος, ανέφεραν πως δεν μπορεί αλλάξει κάτι σε αυτή τη φάση και πως ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει ένσταση μετά την έκδοση των προσωρινών πινάκων.

Κατανοούμε πως ήταν η πρώτη φορά που η κατάθεση των δικαιολογητικών έγινε ηλεκτρονικά και οι συνάδελφοι μας στις διευθύνσεις είχαν ένα τεράστιο φόρτο εργασίας να διεκπεραιώσουν. Ωστόσο, από τις αβλεψίες αυτές θα επηρεαστεί η ζωή αρκετών συναδέλφων μας, οι οποίοι θα μείνουν εκτός προσωρινών πινάκων ή θα βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από την ορθή, αφού σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού οι προσωρινοί πίνακες θα χρησιμοποιηθούν για τις προσλήψεις αναπληρωτών της ερχόμενης σχολικής χρονιάς.

Με βάση τα παραπάνω, είναι σημαντικό τα όποια λάθη οφείλονται στις υπηρεσίες της διοίκησης να διορθωθούν προτού εκδοθούν οι προσωρινοί πίνακες, χωρίς όμως να
παρακωλυθεί η έγκαιρη έκδοσή τους.