Στο πρόσφατα ψηφισθέν σχέδιο νόμου και άλλες διατάξεις»

με το άρθρο 37 παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/13-7-2006) όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 46 παρ. 3 του Νόμου 4186/2013 και του άρθρου 51 του Νόμου 4262/2014 ( για τα σχολικά έτη 2015/2016 και 2016/2017 και η λειτουργία τους παύει την 15η Σεπτεμβρίου 2017.

Πηγή:

Σπύρος Παπαχαρίσης, Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Φλώρινας

Παράταση για την λειτουργία των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

Παρατείνεται σύφωνα με το η λειτουργία των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τις αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο πλέν του νόμου για την Παιδείας δίνεται παράταση στην λειτουργία των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 και η λειτουργία τους παύει την 15η Σεπτεμβρίου 2017. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος, καταργε