Τα ονόματα των εκπαιδευτικών για παράταση στο εξωτερικό σε 7 Αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως.

Οι αποφάσεις

Α. Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για δύο (2) σχολικά έτη (2022-2023 και 2023-2024, και 2023 και 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου) το πρώτο με επιμίσθιο και το δεύτερο χωρίς επιμίσθιο για συμπλήρωση πενταετίας.

Με την Απόφαση υπ. αριθμ. 47485/Η2 /26-4-2022 παρατείνεται για δύο (2) σχολικά έτη η απόσπαση των εκπαιδευτικών για συμπλήρωση πενταετίας, ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, με το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού για το πρώτο έτος της παράτασης (σχολικό έτος 2022-2023 και 2023 του Νοτίου Ημισφαιρίου) και χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού για το δεύτερο έτος της παράτασης (σχολικό έτος 2023-2024 και 2024 του Νοτίου Ημισφαιρίου) και τίθενται στη διάθεση των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης, προκειμένου να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες των περιοχών ευθύνης του , ως ακολούθως:

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση με τα ονόματα

Οι ανωτέρω λαμβάνουν το αντίτιμο των εισιτηρίων οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα των ιδίων και των προστατευομένων μελών των οικογενειών τους, εφόσον δεν έχει καταβληθεί κατά το παρελθόν, και οφείλουν με τη λήξη της απόσπασής τους, χωρίς άλλη ειδοποίηση, να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπου υπάγονται.

Β. Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για ένα (1) σχολικό έτος (2022-2023 και 2023 Νοτίου Ημισφαιρίου) χωρίς επιμίσθιο για συμπλήρωση εξαετίας

Με την Απόφαση υπ. αριθμ. παρατείνεται για ένα (1) σχολικό έτος 2022-2023 και 2023 του Νοτίου Ημισφαιρίου την απόσπαση των εκπαιδευτικών για συμπλήρωση εξαετίας, ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και τίθενται στη διάθεση των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης, προκειμένου να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες των περιοχών ευθύνης τους , ως ακολούθως:

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση με τα ονόματα

Οι ανωτέρω λαμβάνουν το αντίτιμο των εισιτηρίων οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα των ιδίων και των προστατευόμενων μελών της οικογενείας τους, εφόσον δεν έχει καταβληθεί κατά το παρελθόν, και οφείλουν με τη λήξη της απόσπασής τους, χωρίς άλλη ειδοποίηση, να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπου υπάγονται.

Γ. Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022-2023 και το 2023 Νοτίου Ημισφαιρίου για συμπλήρωση τριετίας με επιμίσθιο

Δείτε ΕΔΩ

Δ. Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικού στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για δύο (2) σχολικά έτη (2022-2023 και 2023-2024) το πρώτο με επιμίσθιο και το δεύτερο χωρίς επιμίσθιο για συμπλήρωση πενταετίας

Δείτε ΕΔΩ

Ε. Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού λόγω συνυπηρέτησης για ένα (1) σχολικό έτος (2022-2023), χωρίς επιμίσθιο

Δείτε ΕΔΩ

ΣΤ. Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022-2023 και για το ημερολογιακό σχολικό έτος 2023 του Νοτίου Ημισφαιρίου, λόγω γάμου, χωρίς επιμίσθιο

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Ζ. Αυτοδίκαιη παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022-2023 για συμπλήρωση τριετίας με επιμίσθιο

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ