Μέχρι 30 Ιουνίου επαρκούν τα χρήματα προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία του το Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς δεν έχει πάρει ακόμα τη χρηματοδότηση για το 2015.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πρυτανείας για τα οικονομικά του Ανώτατου Ιδρύματος, δεδομένου ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν έχει λάβει χρηματοδότηση για τις λειτουργικές ανάγκες του τρέχοντος οικονομικού έτους (2015), το ποσό που θα απομείνει, μετά την εξόφληση των προηγούμενων απλήρωτων υποχρεώσεων, επαρκεί για τη συνέχιση της λειτουργίας του Ιδρύματος έως τις 30/6/2015.