Πανεπιστήμιο γίνεται και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/01/2019 - 17:44 | Author: Newsroom Ipaidia

Ο υπουργός Παιδείας δέχεται εισηγήσεις να προχωρήσει στην «πανεπιστημιοποίηση» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας – Ανάστατοι καθηγητές Ιατρικής

Αφού εξάντλησε την «πανεπιστημιοποίηση» των ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου δέχεται εισηγήσεις να προχωρήσει και στην «πανεπιστημιοποίηση» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Συγκεκεριμένα, σχέδιο που αφορά στις διαδικασίες ένταξης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αποφάσισε να εισηγηθεί στον υπουργό Παιδείας Γαβρόγλου η Διοικούσα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με βάση τον αρχικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα.

Το Σχέδιο προβλέπει την ίδρυση μια νέας Σχολής με την επωνυμία «Σχολή Δημόσιας Υγείας». Στη νέα Σχολή μεταφέρεται το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και ιδρύεται ένα νέο Τμήμα.

Η ονομασία του νέου Τμήματος πρέπει να έχει διακριτή φυσιογνωμία και γνωστικά αντικείμενα από το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας. Ένας δόκιμος τίτλος μπορεί να είναι Τμήμα Διοίκησης και Πολιτικής Υγείας.

Αντιδρούν οι καθηγητές Ιατρικής

Ανάστατοι είναι οι καθηγητές Ιατρικής των της χώρας καθώς τα υπουργεία Παιδείας και Υγείας εξισώνουν τους πανεπιστημιακούς με τους καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με φωτογραφικές διαδικασίες.

Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν δηλώσει: «Είναι ένα μοναδικό φαινόμενο για τα ακαδημαϊκά δεδομένα της χώρας μας, το ότι, βάσει του ν. 4452/2017, οι διδάσκοντες και επιστημονικοί συνεργάτες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας αποφασίζουν από μόνοι τους, με μία απλή αίτηση (!), για ποιο γνωστικό αντικείμενο και σε ποια βαθμίδα θα κριθούν (Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή) και μάλιστα με «κλειστή διαδικασία», χωρίς δηλαδή οποιοσδήποτε άλλος επιστήμονας από την Ελλάδα ή το εξωτερικό να μπορεί να διεκδικήσει τη θέση αυτή! Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία έχουν επιλέξει οι ίδιοι οι υποψήφιοι, δεν ευσταθούν επιστημονικά και καθίστανται «φωτογραφικά» ή εντάσσονται σε πολλαπλά, ξεχωριστά επιστημονικά πεδία».

Η ΠΟΣΔΕΠ καταγγέλλει ως «αντιααδημαϊκή και απαράδεκτη» την κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Παιδείας και Υγείας με την οποία συγκροτούνται επταμελείς επιτροπές κρίσης για ένταξη σε βαθμίδα καθηγητών των διδασκόντων της ΕΣΔΥ, η οποία αποτελεί ΝΠΔΔ του υπουργείου Υγείας και μετατρέπεται σε πανεπιστήμιο χωρίς να ανήκει ΑΕΙ, χαρακτηρίζοντας ως σκάνδαλο πρώτου μεγέθους την «πανεπιστημιοποίηση της ΕΣΔΥΠ».

Τι προβλέπει το σχέδιο εισήγησης

Σύμφωνα με το σχέδιο: «Τα μέλη ΔΕΠ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και σε διάστημα ενός μήνα από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου, ύστερα από αίτηση κάθε μέλους εντάσσονται, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο, σε του Τμήμα Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής το οποίο επιλέγουν. Η ένταξη γίνεται με διαπιστωτική πράξη της Διοικούσας επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα λόγω της ίδρυσης νέας Σχολής η ένταξη μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο νέο Τμήμα της Σχολής Δημόσιας Υγείας. Η ένταξη γίνεται εφ’ όσον υπάρχουν σχετικές αιτήσεις, με βάση το γνωστικό αντικείμενο του αιτούντος, με διαπιστωτική πράξη της Διοικούσας επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

Με την νομοθετική διάταξη θα ρυθμιστούν τα θέματα του προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), όπως έχει γίνει σε όλες τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις έως τώρα, με τρόπο που να μην θίγεται κανένα εργασιακό δικαίωμα των εργαζομένων και να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ένταξή τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Loading...


  • europalso   ideascentral