Δείτε αναλυτικά τις τροποποιήσεις στις διατάξεις για την πολιτική ασφάλειας και προστασίας των , για τους εισακτέους καθώς επίσης και για τα εξάμηνα .

Θα εγκρίνεται το κάθε ΑΕΙ ενώ ο ν.4777/2021 προέβλεπε απόφαση της Συγκλήτου. Παραμένει η πρόβλεψη ότι το σχέδιο εισηγείται η Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας.

Προβλέπεται, επίσης, ότι η απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ασφαλείας, εξαιρείται της υποχρεωτικής δημοσίευσης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και τηρείται στο αρχείο του ΑΕΙ υπό την ευθύνη του πρύτανη ή του αρμόδιου αντιπρύτανη.

Στην αιτιολογική έκθεση, αναφέρεται ότι η ρύθμιση αντιμετωπίζει το πρόβλημα της άμεσης έκδοσης των αποφάσεων που αφορούν στη συγκρότηση της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας εκάστου ΑΕΙ καθώς και στην έγκριση σχεδίου ασφαλείας των Ιδρυμάτων από ένα ολιγομελές συλλογικό όργανο.

Με την ίδια τροπολογία, παρατείνεται κατά ένα μήνα (έως 15 Μαϊου αντί για 15 Απριλίου που ισχύει σήμερα) η προθεσμία για την έκδοση της υπουργικής απόφασης καθορισμού του αριθμού των ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση των , των ΑΣΤΕ (Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης) και των ΑΕΑ (Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες)

Επίσης, αναπροσαρμόζεται, λόγω των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορονοϊό, ο μέγιστος αριθμός των εξαμήνων φοίτησης που τίθεται ως προϋπόθεση για φοιτητές τμημάτων ΤΕΙ, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, εφόσον περιλαμβάνονται πρακτικές, κλινικές ή εργαστηριακές ασκήσεις.