Πανεπιστήμια: Πότε και πώς θα διεξαχθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/11/2020 - 09:39 | Author: Newsroom Ipaidia
Τελευταία τροποποίηση στις 25/11/2020 - 16:17

: Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι οποίες αναβάλλονται λόγω lockdown. Η διεξαγωγή αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του ν. 3404/2005 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 260),

β) του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 195),

γ) του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (Α’ 114),

δ) της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού
Τομέα της Ανωτάτης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 260), όπως προστέθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4186/2013 (Α’ 193).

2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

3. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ  • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

    Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr    • ideascentral

      europalso

    Enter your email address: