Πολλά προχώρησαν σε προσλήψεις υγειονομικών υπαλλήλων οι οποίοι ελέγχουν φοιτητές και προσωπικό σχετικά με τον εμβολιασμό, τεστ κλπ αλλά και προκειμένου να φροντίζουν ώστε να τηρούνται όλοι οι υγειονομικοί κανόνες.

Πιο συγκεκριμένα, το Αριστοτέλειο ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών από 124 υγειονομικούς ελεγκτές, για 62 σημεία ελέγχου στα κτίρια του Α.Π.Θ. και για δυο εξάωρες βάρδιες. Παρά τις σοβαρές δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν πολλά ιδρύματα καθώς δεν επαρκούν οι αίθουσες και οι φοιτητές συνωστίζονται σε μικρούς χώρους προκειμένου να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, σχεδόν όλα τα ιδρύματα υιοθετούν αυστηρά μέτρα ενώ διαρκώς προτρέπουν τους φοιτητές τους να εμβολιαστούν άμεσα.

Η είσοδος, και παραμονή εντός των κτηρίων καθώς και η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, πραγματοποιείται με τη χρήση προστατευτικής μάσκας κατάλληλων προδιαγραφών. Η μάσκα είναι υποχρεωτική και στους εξωτερικούς χώρους των πανεπιστημίων όταν παρατηρείται συνωστισμός. Σε όσα ιδρύματα είναι εφικτό η είσοδος πραγματοποιείται από διαφορετικές εισόδους για και διοικητικό και διδακτικό προσωπικό ενώ όλοι περνούν από έλεγχο.

Οι υγειονομικοί ελεγκτές που θα στελεχώνουν τα σημεία ελέγχου θα έχουν πλήρη αρμοδιότητα να μην επιτρέπουν την είσοδο σε οποιονδήποτε δεν πληροί τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το υπουργείο αλλά και τα ίδια τα ιδρύματα.  Όπως για παράδειγμα ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο Μακεδονίας οι χώροι διδασκαλίας (αίθουσες και αμφιθέατρα) θα ξεκλειδώνονται το πρωί από τους υγειονομικούς ελεγκτές και θα κλειδώνονται το βράδυ από τους ίδιους.

Εφόσον η αίθουσα ή το αμφιθέατρο έχει παραπάνω από μία είσοδο/έξοδο, ο διδάσκων θα εισέρχεται/εξέρχεται από την θύρα που είναι πλησίον του εδράνου και οι φοιτητές, από την πόρτα που βρίσκεται στο τέλος της αίθουσας ή στην κορυφή του αμφιθεάτρου. Κατάλληλη σήμανση που θα τοποθετηθεί στις θύρες των αιθουσών/αμφιθεάτρων. Προς περαιτέρω διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και για την αποσυμφόρηση των διδακτικών και άλλων χώρων από τον μεγάλο αριθμό φοιτητών, έχει ήδη διαμορφωθεί προς εκπαιδευτική χρήση: το γήπεδο καλαθοσφαίρισης, κατάλληλα διαμορφωμένο και προσαρμοσμένο, καθώς και μέρος του εστιατορίου (που προορίζεται για το μη φοιτητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου), επίσης κατάλληλα διαμορφωμένο».

Απολυμαντές αέρα και plexiglass

Πολλά ιδρύματα έχουν προμηθευτεί και τοποθετούν  καθαριστές/απολυμαντές αέρα, ώστε να μειωθεί το μικροβιακό, ιικό και άλλο επιβλαβές φορτίο του αέρα. Επίσης προ των εδράνων των διδασκόντων τοποθετούνται προστατευτικά πετάσματα (plexiglass) που έχουν αγοραστεί. H εκπαιδευτική δραστηριότητα θα πραγματοποιείται χωρίς τη διενέργεια διαλείμματος, ώστε να μειώνεται ο συνωστισμός κατά την έξοδο και είσοδο από χώρο εκπαίδευσης. Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο χώρος θα παραμένει κενός για τουλάχιστον μισή ώρα πριν την επόμενη χρήση του, προκειμένου να αεριστεί επαρκώς.

Όπως αναφέρει το πανεπιστήμιο Μακεδονίας «οι διδάσκοντες οφείλουν, πριν από την αποχώρησή τους από την αίθουσα, να βεβαιώνονται ότι έχουν αποχωρήσει οι φοιτητές/τριες. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να αποχωρούν σταδιακά και με ευταξία ώστε να μην συνωστίζονται στην έξοδο της αίθουσας ή του αμφιθεάτρου ή του εργαστηρίου και, στη συνέχεια, θα εξέρχονται του κτηρίου είτε για να αναμένουν στον προαύλιο χώρο μέχρι την ώρα έναρξης του επόμενου μαθήματος, είτε για να αποχωρήσουν οριστικά. Εάν επιστρέψουν στον χώρο του Πανεπιστημίου, θα επανελέγχονται.

To πανεπιστήμιο κάνει ισχυρή σύσταση να «αποφεύγεται ο συνωστισμός και συγχρωτισμός εντός του κτηρίου. Οι φοιτητές/τριες παρακαλούνται να μην κάνουν χρήση των ανελκυστήρων. Η δε χρήση των κλιμάκων, θα πρέπει να γίνεται με ευταξία ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Οι χώροι εκπαίδευσης θα καθαρίζονται / απολυμαίνονται πέραν του συνήθους, μία φορά στις 6:00-8:00 και μία φορά στις 14:00-16:00. Οι κοινόχρηστοι χώροι του Πανεπιστημίου, ιδιαίτερα τα WC, θα τυγχάνουν ιδιαίτερα συχνού καθαρισμού. Τα καθίσματα των αιθουσών και των αμφιθεάτρων θα αριθμηθούν με την επικόλληση κατάλληλων σημάτων που θα φέρουν τυπωμένο αριθμό. Κάθε φοιτητής οφείλει να γνωρίζει τον αριθμό του καθίσματος και του αμφιθεάτρου ή αίθουσας ή εργαστηρίου που βρίσκεται κάθε φορά, ώστε εάν διαγνωστεί θετικός στον κορονοϊό, να διευκολυνθεί η ιχνηλάτηση και η λήψη των κατάλληλων προστατευτικών μέτρων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος (π.χ. απομόνωση στο σπίτι, εργαστηριακοί έλεγχοι, κ.λπ).

Το φοιτητικό εστιατόριο και το κυλικείο θα λειτουργούν με τους όρους των αντίστοιχων καταστημάτων εστίασης. Ειδικότερα: Η κατανάλωση τροφίμων εντός του εσωτερικού χώρου του φοιτητικού εστιατορίου επιτρέπεται μόνο σε εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Για τους δικαιούμενους σίτισης που δεν έχουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης, ή που δεν διαθέτουν βεβαίωση εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, το φαγητό παραλαμβάνεται σε πακέτο αποκλειστικά και μόνο από την είσοδο του εστιατορίου και η κατανάλωσή του μπορεί να γίνεται εκτός των σημείων ελέγχου που βρίσκονται στις εισόδους του Ιδρύματος. Παρομοίως, για τον χώρο του κυλικείου, τα τραπεζοκαθίσματα που είναι τοποθετημένα εσωτερικά, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, άλλως, για όσους διαθέτουν βεβαίωση εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, τα τρόφιμα ή ροφήματα θα παραλαμβάνονται σε πακέτο αλλά η κατανάλωσή τους θα γίνεται στους εξωτερικούς χώρους του Ιδρύματος».