Το μισθολόγιο των εκπαιδευτικών και του . Η μισθοδοσία για τους αναπληρωτές όπως αναφέρει ο κ. Λάμπρος Σιδεράς, θα γίνει σήμερα το απόγευμα.

Πόσο είναι ο καθαρός μισθός τους

Η πρώτη των αναπληρωτών θα γίνει σήμερα Πέμπτη 7 Οκτωβρίου το απόγευμα.

Υπενθυμίζεται ότι το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2017 δεν μετράει μισθολογικά.