: Όπως αναφέρει ο  Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης, εκπαιδευτικός – Ερευνητής και Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ, οι των υποψηφίων ΕΠΑΛ ήταν καλύτερες.

Σύμφωνα με τις βαθμολογίες των υποψηφίων από τα Ημερήσια ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για τα , όπως ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙ.Θ., προκύπτουν μεταξύ των άλλων αξιόλογες και χρήσιμες παρατηρήσεις τις οποίες θα σχολιάσουμε με βάση τον ακόλουθο πίνακα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2022
Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ.Π.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 71.631
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 0-10 10-20
17,13% 82,87%
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 39.036
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 0-10 10-20
59,57% 40,43%
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2022
Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 14.484
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 0-10 10-20
34,91% 65,09%
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 14.134
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 0-10 10-20
58,33% 41,67%
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2021
Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ.Π.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 74.892
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 0-10 10-20
22,77% 77,23%
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 38.850
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 0-10 10-20
57,31% 42,69%
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2021
Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 15.973
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 0-10 10-20
45,09% 54,91%
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 15.694
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 0-10 10-20
62,64 37,36
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ

Παρατηρήσεις:

  1. Βελτίωση στις των μαθητών ΓΕ.Λ. στα Νέα Ελληνικά Γενικής Παιδείας στις εξετάσεις του 2022, με αποτέλεσμα το ποσοστό των επιδόσεων στην βαθμολογική κλίμακα 10 έως 20 να αυξηθεί από 77,23% το 2021 σε 82,87 το 2022.
  2. Αντίθετα με τα Ν. Ελληνικά Γ.Π., στα Μαθηματικά Ο.Π. οι περισσότεροι μαθητές ΓΕ.Λ. και στις δύο εξεταστικές περιόδους του 2022 και του 2021 έγραψαν κάτω από τη βάση (2022 – 0 έως 10 – 59,57% και 2021 – 0 έως 10 – 57,31%). Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι βαθμολογίες του έτους 2022 είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες του 2021. Για το θέμα της εξεταστικής αποτυχίας στα Μαθηματικά των ΓΕ.Λ. η ΕΜΕ αποφαίνεται ότι αυτή συνδέεται κυρίως με το έλλειμμα συνεργασίας και τεκμηρίωσης στη λήψη αποφάσεων για τη Μαθηματική Εκπαίδευση και τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για τα Σχολικά Μαθηματικά των τελευταίων δεκαετιών.
  3. Βελτίωση στις βαθμολογίες των μαθητών ΕΠΑ.Λ. στα Νέα Ελληνικά στις εξετάσεις του 2022 με αποτέλεσμα, το ποσοστό των επιδόσεων στην βαθμολογική κλίμακα 10 έως 20 να αυξηθεί από 54,91% το 2021 σε 65,09% το 2022.

Η βελτίωση αυτή είναι αξιοπρόσεκτη διότι μεταξύ των δύο μαθημάτων Γενικής Παιδείας (Ν. Ελληνικά και Μαθηματικά) στα οποία εξετάζονται οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. και στα οποία παρουσιάζουν αδυναμίες που προέρχονται κυρίως από το Γυμνάσιο, η μεγαλύτερη αδυναμία κατά τη φοίτησή τους παρουσιάζεται στα Ν. Ελληνικά.

  1. Βελτίωση παρουσιάστηκε στις επιδόσεις των μαθητών ΕΠΑ.Λ. και στα Μαθηματικά με αποτέλεσμα το ποσοστό των επιδόσεων στην βαθμολογική κλίμακα 10 έως 20 από 37,36% το 2021 να αυξηθεί σε 41,67 το 2022.

Η αύξηση των βαθμολογιών και στα δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας των ΕΠΑ.Λ. αποδεικνύει ότι: α) Το επίπεδο των σχολικών επιδόσεων έχει ανέβει και προς τούτο έχει επιδράσει θετικά το πρόγραμμα ΜΝΑΕ με τους δύο καθηγητές στα Ν. Ελληνικά και στα Μαθηματικά Α΄ τάξης και πρέπει να το δεχθούμε, ότι έχουν αρχίσει τα φροντιστήρια, σε μικρό βαθμό και στα ΕΠΑ.Λ.. β) Ο σχεδιασμός του ΥΠΑΙ.Θ. να αυξήσει τους συντελεστές των Ν. Ελληνικών και των Μαθηματικών από 1,5 σε 2,5 με σκοπό να μειώσει τον αριθμό εισαγομένων στα ΑΕΙ αποτυγχάνει. Μάλιστα δε η συνολική βαθμολογία θα αυξηθεί δεδομένου ότι οι επιδόσεις των μαθητών στα μαθήματα ειδικότητας είναι πάντα καλές.

  1. Με βάση τις επιδόσεις των μαθητών ΕΠΑ.Λ. γίνεται φανερό σιγά-σιγά σε μαθητές και γονείς, ότι το ΕΠΑ.Λ. οδηγεί σε πανεπιστημιακές σπουδές, με εξαίρεση τις Θεωρητικές Σχολές, παρέχει Πτυχίο Ειδικότητας για διέξοδο στην αγορά εργασίας, δίνει τη δυνατότητα για Μαθητεία και κατάταξη στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και τη δυνατότητα για συμμετοχή στα προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ErasmusPro έως 12 μήνες με εκπαίδευση σε χώρους εργασίας χωρών της ΕΕ  με υψηλότερες αμοιβές από τη Μαθητεία ή την Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα.

 

Πέραν αυτών των διαπιστώσεων, το Υπουργείο Παιδείας αδιαφορεί για τα ΕΠΑ.Λ. και έχει βάλει σε προτεραιότητα τα ΙΕΚ, τις ΕΣΚ και τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. Τα ΕΠΑ.Λ. παρά τα προβλήματά τους, λειτουργούν σχετικά ικανοποιητικά και αυτό οφείλεται στις φιλότιμες προσπάθειες των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά.

Κατά το σχολ. έτος 2021-2022 λειτούργησαν 407 ΕΠΑ.Λ. και το 2022-2023 θα λειτουργήσουν άλλα 5 ΕΠΑ.Λ. ενώ θα καταργηθεί 1.

Κατά το σχολ. έτος 2021-2022 λειτούργησαν 6 Π. ΕΠΑ.Λ. και το επόμενο σχολ. έτος θα λειτουργήσουν άλλα 19.

Το σύνολο των ΕΠΑ.Λ. που θα λειτουργήσουν το επόμενο σχολ. έτος θα είναι 411 και το σύνολο των Π. ΕΠΑ.Λ. 25.

Το ερώτημα που τίθεται είναι, το ΥΠΑΙ.Θ. θα μεριμνήσει πρωτίστως για τα Πρότυπα που θα γίνουν 25, τακτική την οποία ακολουθεί μέχρι σήμερα για τα Πρότυπα, ή για τα υπάρχοντα ΕΠΑ.Λ. που θα γίνουν 411;

 

Ίδωμεν.