Οι εντάχθηκαν στις για πρώτη φορά το 2005 στο 5ο , τότε, επιστημονικό πεδίο.

Ελευθερία Λώλη
Σύμβουλος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας, Εκπαιδευτικός και γονέας μαθητή Γ΄Λυκείου, 3 ου επιστημονικού πεδίου.

Με το άρθρο 3 του Ν. 4327/2015, οι αστυνομικές και πυροσβεστικές σχολές εντάχθηκαν, εκτός από το 5ο, στο 1ο και 2ο επιστημονικό πεδίο.
Αν και με την ψήφιση του άρθρου 74 του Ν. 4485/2017 καταργήθηκε το 4ο επιστημονικό πεδίο που αφορούσε στις παιδαγωγικές σχολές, εντούτοις ούτε αυτός ο νόμος ήρε την αδικία που υφίστανται οι μαθητές που ακολουθούν το 3ο επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής ) από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών.

Η αδικία αυτή άπτεται στο ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές για να έχουν δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στις αστυνομικές και πυροσβεστικές σχολές της χώρας, πρέπει εκτός από τα τέσσερα μαθήματα, να επιλέξουν και να εξεταστούν πανελλαδικά και σε πέμπτο μάθημα, τα Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή βαρύτητας 1,3, ενώ όλοι οι άλλοι υποψήφιοι, ανεξάρτητα της κατεύθυνσης και της ομάδας προσανατολισμού τους, μπορούν να τις δηλώσουν χωρίς να εξεταστούν σε επιπλέον μάθημα.

Το γεγονός αυτό αποτελεί διάκριση μεταξύ των μαθητών, και παραβιάζει τις ίσες ευκαιρίες που απαιτεί η ισότητα και η ισονομία του Κράτους Δικαίου, αν, επί πλέον, λάβουμε υπόψη μας, ότι το 3ο επιστημονικό πεδίο έχει και τις λιγότερες σχολές.

Παρακαλώ και προσβλέπω σε δικές Σας ενέργειες ώστε να αντιμετωπιστεί εγκαίρως το πρόβλημα αυτό, ώστε να αποκτήσουν το δικαίωμα και οι υποψήφιοι του 3ου πεδίου να συμμετέχουν ισότιμα στις εξετάσεις σχετικά με την πρόσβασή τους στις αστυνομικές και πυροσβεστικές σχολές.