Οι υποψήφιοι στις θα δουν  αλλαγές στην εξέταση και τη βαθμολόγηση των θεμάτων στα Αρχαία Ελληνικά.

αφορούν την εξέταση και τη βαθμολόγηση των επιμέρους θεμάτων  στα Αρχαία Ελληνικά.

Όπως αποκαλύπτει ένα δημοσίευμα από την Καθημερινή, με τις επερχόμενες αλλαγές, στην ουσία, δυσκολεύει το άριστα στα Αρχαία Ελληνικά για τους υποψηφίους των σχολών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, ενώ αλλαγές θα γίνουν και στη βαθμολόγηση των επιμέρους θεμάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γενικής Παιδείας.

Οι πρώτες αναμένεται να δυσκολέψουν ιδιαίτερα του υποψήφιους του 1ου Επιστημονικού Πεδίου, οι αλλαγές στη Νεοελληνική Γλώσσα θα επηρεάσουν τις βαθμολογίες όλων των υποψηφίων για τα ΑΕΙ.

των Αρχαίων Ελληνικών;

Πιο συγκεκριμένα, στην εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών το αδίδακτο κείμενο επανακτά τη βαθμολογική βαρύτητα που είχε προ ετών.

Στους εξεταζόμενους στα Αρχαία δίδονται ερωτήσεις από ένα διδαγμένο στο σχολείο κείμενο και από ένα αδίδακτο κείμενο. Μέχρι τις φετινές Πανελλήνιες εάν ένας υποψήφιος απαντούσε άριστα στις ερωτήσεις για το διδαγμένο κείμενο θα συγκέντρωνε 12 μονάδες στις 20, 60 στις 100 και στο αδίδακτο 8 μονάδες στις 20, 40 στις 100. Με τη νέα απόφαση του υπουργείου Παιδείας από τις Πανελλήνιες 2023 και έπειτα κόβεται η μία από τις δύο ερωτήσεις στο διδαγμένο κείμενο για την οποία το άριστα ήταν 2 μονάδες στις 20. Αυτές οι δύο μονάδες θα δοθούν στη μετάφραση του αδίδακτου το άριστα του οποίου από 8 στις 20 μονάδες θα είναι 10 μονάδες στις 20.

Συνακόλουθα αυξήθηκαν και οι στίχοι που θα δίδονται στους υποψήφιους προς μετάφραση. Έτσι, πλέον, η έκταση του αποσπάσματος του αδίδακτου προς μετάφραση κειμένου από 5-6 στίχους αυξάνεται σε 8-10 στίχους.

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να δυσκολέψει αρκετά τους υποψήφιους στις Πανελλήνιες 2023, καθώς ανεξαρτήτως του βαθμού δυσκολίας των θεμάτων στο μάθημα των Αρχαίων η μετάφραση και οι ερωτήσεις επί του αδίδακτου κειμένου δυσκολεύουν περισσότερο τους υποψηφίους.