Στη δημοσιότητα η – Με αυτήν την εγκύκλιο, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων 2023 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ).

Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση – Δήλωση, με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει ή να είναι ήδη κάτοχοι απολυτηρίου (απόφοιτοι) ή να αποκτήσουν το απολυτήριο τον Ιούνιο του 2023 (μαθητές-τελειόφοιτοι). Αλλιώς η συμμετοχή τους στις .

Τα περιεχόμενα της Εγκυκλίου

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – Δ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ – Ε. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΙΑ – ΣΤ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – Η. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – Θ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ.

Σημαντικές επισημάνσεις στην Εγκύκλιο

Οι κ.κ. Περιφερειάρχες αυτοδιοίκησης, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την παροχή κάθε τεχνικής και διοικητικής στήριξης στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης και στις ΕΕΔΔΕ για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Οι κ.κ. Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπ/σης, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για το συντονισμό της οργάνωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων ΚΑΙ :

− να συγκροτήσουν μέχρι τέλη Απριλίου τις ΕΕΔΔΕ αρμοδιότητάς τους, κεφ. Γ / ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

– να συντονίσουν την άμεση και επαρκή στελέχωση όλων των οργάνων εξετάσεων.

– να διασφαλίσουν την εφαρμογή της παρούσας, με έμφαση στο Κεφ. Η.

Οι κ.κ. Διευθυντές Δ.Ε. παρακαλούνται για την επίδοση της παρούσας στους προέδρους των Βαθμολογικών Κέντρων της περιοχής ευθύνης τους, στους προέδρους των ειδικών εξεταστικών κέντρων και στους προέδρους των Λυκειακών επιτροπών ΚΑΙ :

− Να ορίσουν μέχρι τέλη Απριλίου τα Ειδικά Ε.Κ. αρμοδιότητάς τους, αφού έχουν συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων από τα Λύκεια ευθύνης τους κεφ. Ζ / ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3.

− Μέχρι 10 Μαΐου να συγκροτήσουν τις Λ.Ε.Ε. ευθύνης τους κεφ. Γ − Πέντε (5) μέρες πριν τις εξετάσεις να ορίσουν τους επιτηρητές κεφ. Δ.

− να είναι ήδη έτοιμοι για τη διενέργεια των δοκιμαστικών εκπομπών θεμάτων, μέσα Μαΐου. – να διασφαλίσουν την εφαρμογή της παρούσας, με έμφαση στο Κεφ. Η. Οι κκ. Διευθυντές Γενικών Λυκείων παρακαλούνται για τη συνεργασία τους με τους προέδρους των ΕΕΔΔΕ και των Βαθμολογικών Κέντρων καθώς και

− να αποστείλουν άμεσα (στην περίπτωση που δεν έχουν ήδη αποστείλει) στις ΕΕΔΔΕ καταστάσεις και γνωματεύσεις των υποψηφίων για προφορική εξέταση,

− να είναι ήδη έτοιμοι για τη διενέργεια των δοκιμαστικών εκπομπών θεμάτων, μέσα Μαΐου.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ