–  Η επιλογή σπουδών και η αποτύπωσή της πιο κοντά στον στόχο τους.

Ειδικότερα, τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» παρουσιάζουν τις σχολές-ευκαιρίες του 1ου επιστηµονικού πεδίου, ανθρωπιστικών, νοµικών και κοινωνικών επιστηµών, για εισαγωγή µε λιγότερα µόρια, αλλά και για εξεύρεση εργασίας.

Τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» θα βρίσκονται κάθε εβδοµάδα στο πλευρό των 100.000 υποψηφίων, που κάνουν τις τελευταίες επαναλήψεις για την πρώτη µεγάλη «µάχη» της ζωής τους, µε «οδικό χάρτη» τα µυστικά που σας αποκαλύπτουµε µέσω των στοιχείων του υπουργείου Παιδείας και των συµβουλών ειδικών, σε έναν οδηγό για κάθε επιστηµονικό πεδίο ξεχωριστά, προκειµένου από την ερχόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά να αποκτήσουν την πολυπόθητη φοιτητική ιδιότητα.

Πλούσιο σε επιλογές, το 1ο επιστηµονικό πεδίο περιλαµβάνει από τις πολύ υψηλές σε βαθµολογία νοµικές και φιλοσοφικές σχολές έως τα τµήµατα Κοινωνιολογίας, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµοσιογραφίας, Θεατρικών Σπουδών, Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Θεολογίας, αλλά και ενδιαφέροντα ξενόγλωσσα τµήµατα, που περιλαµβάνουν, εκτός από Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική και Γερµανική Γλώσσα και Φιλολογία, ακόµα και τη δυνατότητα των Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, καθώς και της Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών.

«Ναυαρχίδα» του 1ου επιστηµονικού πεδίου, πέραν της Νοµικής, τα τελευταία χρόνια είναι η επιστήµη της Ψυχολογίας, ενώ µια ενδιαφέρουσα επιλογή είναι υποψήφιοι ανθρωπιστικών σπουδών να «στρίψουν», εφόσον το επιθυµούν, προς τα Οικονοµικά, όπως µας εξηγεί ο πρόεδρος της ΟΕΦΕ, Γιάννης Βαφειαδάκης, ιδιαίτερα αν το συνδυάσουν και µε αντίστοιχο µεταπτυχιακό.

Ενα χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Μακεδονίας, µε 12.430 µόρια, οι φοιτητές του οποίου διδάσκονται τη γλώσσα και τον πολιτισµό των βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών χωρών σε σχέση µε την Ελλάδα. Οι απόφοιτοι του τµήµατος, εφόσον η πλειονότητα των µαθηµάτων τους είναι οικονοµικής κατεύθυνσης, µπορούν να εργαστούν και σε εργασίες σχετικές µε τα οικονοµικά, καθώς εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας.

Τµήµατα Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας επιλέγονται από υποψηφίους που επιζητούν µία θέση στο ∆ηµόσιο, ενώ σε ό,τι αφορά τις ξενόγλωσσες φιλολογίες οι απόφοιτοί τους βρίσκουν θέσεις ως διερµηνείς, µεταφραστές ή ακόµα και στον τουρισµό, ενώ ευκολότερα βρίσκουν εργασία απόφοιτοι των ρωσικών σπουδών ή των τουρκικών, ακόµα και σε εταιρείες εξαγωγών, καθώς η γνώση της γλώσσας αποτελεί ατού.

Οπως διαπιστώνει ο εκπαιδευτικός, τα τελευταία χρόνια οι υποψήφιοι έχουν γυρίσει την πλάτη στις Κλασικές Φιλολογίες προς σπουδές που έχουν µεγάλο επιστηµονικό ενδιαφέρον. Ως αποτέλεσµα, κάποια τµήµατα, όπως αυτό της Φιλολογίας στην Καλαµάτα, κυµαίνονται κοντά στο 10, µε αποτέλεσµα να ανοίγονται µεγάλες ευκαιρίες, µε πολύ χαµηλές βάσεις.

Στις κοινές σχολές του 1ου επιστηµονικού πεδίου είναι τα παιδαγωγικά τµήµατα και τα ΤΕΦΑΑ, τα οποία επιλέγονται από τους υποψηφίους ανάλογα µε το εκπαιδευτικό προφίλ που τους βολεύει, δηλαδή αν είναι καλοί στα Αρχαία Ελληνικά ή στα Μαθηµατικά.

Το πρωτοποριακό Τµήµα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηµατογράφου, που ανήκει στη Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, έχει στόχο να αναπτύξει τους τοµείς της Τέχνης και της Επικοινωνίας στο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής και έχει έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας. «Πόρτα» στην αγορά εργασίας ανοίγει και το Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, που πέρυσι συγκέντρωσε 11.360 µόρια.

«Υψηλού επιπέδου»

Στο 1ο επιστηµονικό πεδίο των υψηλόβαθµων νοµικών και ψυχολογικών σχολών υπάρχουν και οι αποκαλούµενες σχολές «ευκαιρίας». «Αυτές µπορεί να µη συγκεντρώνουν πολλά µόρια, καθώς βρίσκονται κυρίως στην περιφέρεια, όπως το Ιστορικό του Ιονίου Πανεπιστηµίου ή το Τµήµα Φιλοσοφικής στην Καλαµάτα, ωστόσο οι σπουδές είναι υψηλού επιπέδου και σε γνωστικά αντικείµενα που συνδέονται µε την αγορά εργασίας. Η χαµηλή ζήτηση σε αυτά τα τµήµατα, που είναι κυρίως στην περιφέρεια, δεν έχει να κάνει µε την αξία τους, αλλά µε την απόσταση από τα µεγάλα αστικά κέντρα», λέει ο κ. Βαφειαδάκης.

Μια καλή ευκαιρία για σπουδές που θα οδηγήσουν σε δουλειά είναι το Τµήµα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων στην Καστοριά, στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, µε περσινή βάση τα 10.420 µόρια. Νέες τεχνολογίες και µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι κάποιες περιζήτητες γνώσεις που λαµβάνουν οι φοιτητές.

Στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ένα οργανωµένο πανεπιστήµιο µε σύγχρονα γνωστικά αντικείµενα, 16 τµήµατα είχαν βάση κάτω του 10 πέρυσι. Τέτοια τµήµατα για το 1ο επιστηµονικό πεδίο είναι το Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Ενα περιζήτητο τµήµα είναι και το Παιδαγωγικό Ρόδου, όπου η βάση πέρυσι ήταν στα 11.125 µόρια. Επίσης, ένα εξαιρετικό τµήµα είναι το Τεχνών Ηχου και Εικόνας του Ιονίου στην Κέρκυρα, όπου πέρυσι η βάση ήταν 9.725 µόρια, ενώ το Μουσικών Σπουδών στην Κέρκυρα άγγιξε τα 13.350 µόρια.