Όπως έγινε γνωστό από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. καλούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (τέρμα Χατζηκυριακού, Πειραιάς) οι επιτυχόντες-ούσες μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων

Ειδικότερα, οι επιτυχόντες-ούσες κατά την κατάταξή τους θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίζονται στη σχετική Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Οι προς κατάταξη επιτυχόντες-ούσες θα πρέπει να υποβληθούν με μέριμνα τους σε PCR COVID-19 test τις τελευταίες 72 ώρες πριν την παρουσίασή τους στη Σχολή, ανεξαρτήτως τυχόν εφαρμοσθέντος εμβολιαστικού προγράμματος έναντι COVID-19.

Σε περίπτωση θετικού PCR COVID-19 test, οι επιτυχόντες-ούσες δεν παρουσιάζονται στη Σχολή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του ΓΕΝ και προσέρχονται με την «αρνητικοποίηση» του test.

Οι επιτυχόντες-ούσες μπορούν να επικοινωνούν με τη ΣΝΔ για τυχόν διευκρινήσεις στα τηλέφωνα 210 4581337 και 210 4681397, καθώς και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

Επίσης πληροφοριακό υλικό κατάταξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής www.hna.gr.