Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάστηκαν σήμερα στα τελευταία μαθήματα για τις : Σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία. Ήταν ;

Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα δίνει ο ΟΕΦΕ με τον σχολιασμό που δημοσίευσε για τα συγκεκριμένα μαθήματα:

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ

Τα θέματα της Ιστορίας κινήθηκαν στα περσινά φυσιολογικά επίπεδα. Ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και εξέταζαν μεγάλο μέρος της ύλης. Οι ερωτήσεις ήταν διατυπωμένες με σαφήνεια, δεν άφηναν περιθώρια για παρερμηνείες και δεν τρόμαζαν τον καλά προετοιμασμένο μαθητή.

Πιο συγκεκριμένα:

ΘΕΜΑ Α1: Φυσιολογικοί ορισμοί με την έκταση των απαντήσεων μεγαλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια.

ΘΕΜΑ Α2: Κανένα πρόβλημα για τους προετοιμασμένους μαθητές. Οι ερωτήσεις του τύπου «Σωστό/Λάθος» δεν κρύβουν καμία δυσκολία.

ΘΕΜΑΤΑ Β1 και Β2: Σαφείς και απλές ερωτήσεις, έχουν την απάντησή τους σε συγκεκριμένες παραγράφους του σχολικού βιβλίου.

ΘΕΜΑΤΑ Γ1 και Γ2: Τα συνοδευόμενα παραθέματα αντλήθηκαν από επιστημονικά έργα γραμμένα στη νεοελληνική δημοτική γλώσσα εκτός από ένα, το οποίο όμως δεν προξενεί ιδιαίτερα ζητήματα στους μαθητές. Τα ερωτήματα που τέθηκαν και για το Γ1 και για το Γ2 είναι συνδυαστικά και αναμένεται να διαχωρίσουν τους καλά προετοιμασμένους μαθητές από τους υπόλοιπους.

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ

• Θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, που καλύπτουν πολύ μεγάλο μέρος της ύλης, με σαφή αναφορά στο σχολικό βιβλίο.
• Τα θέματα είναι ορθώς επιστημονικά διατυπωμένα.
• Είναι μικρότερης έκτασης σε σχέση με τα περσινά θέματα.
• Τα θέματα ανταποκρίνονται στο επίπεδο και στις απαιτήσεις του διαγωνισμού Φυσικής Πανελληνίων εξετάσεων, είναι στο πνεύμα του σχολικού βιβλίου και καλύπτουν μεγάλη έκταση ύλης.

ΘΕΜΑ Α (25 ΜΟΝΑΔΕΣ)
Αποτελείται από ερωτήσεις, χωρίς αιτιολογία με τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας.

ΘΕΜΑ Β (25 ΜΟΝΑΔΕΣ)
Αποτελείται από ερωτήσεις, με αιτιολόγηση, οι οποίες ελέγχουν την κατανόηση της θεωρίας και την κριτική ικανότητα των υποψηφίων.

ΘΕΜΑ Γ (25 ΜΟΝΑΔΕΣ)
Το ερώτημα Γ4 είναι αυξημένων απαιτήσεων.

ΘΕΜΑ Δ (25 ΜΟΝΑΔΕΣ)
Αποτελείται από ένα πρόβλημα που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικής για την επίλυσή του.

Τα ερωτήματα Δ3, Δ5 είναι αυξημένων απαιτήσεων. Το ποσοστό συμμετοχής κάθε κεφαλαίου της Φυσικής Γ΄ Λυκείου στη βαθμολογία του.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΡΟΥΣΕΙΣ 4%
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 20%
ΣΤΕΡΕΟ 4%
ΚΥΜΑΤΑ 14%
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 19%
ΕΠΑΓΩΓΗ 26%
ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 13%

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ομάδα Πρώτη
Εξέταση από όλο το εύρος της ύλης χωρίς απαιτήσεις παρά μόνο καλή γνώση θεωρίας.

Ομάδα Δεύτερη
Ενιαίο κομμάτι ύλης από τη μακροοικονομία.

Ομάδα Τρίτη
Κλασική άσκηση με καλή κλιμάκωση. Ίσως δημιουργηθεί προβληματισμός στο ερώτημα Γ2.

Ομάδα Τέταρτη
Άσκηση 5ου κεφαλαίου με αρκετές αλγεβρικές απαιτήσεις και πολύ καλή κατανόηση θεωρίας από πλευράς μαθητών. Ενδεχομένως να προβληματίσει το γεγονός της εξάρτησης των ερωτημάτων από το Δ1 που υποδηλώνει μη διαβάθμιση του θέματος.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ