– Το 2ο Επιστημονικό Πεδίο, αποτελεί το πεδίο με τις περισσότερες επιλογές για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι περιλαμβάνει σχολές θετικών επιστημών, μηχανικών και τεχνολογικών επιστημών.

Διαχρονικά οι περισσότερες επιλογές που προσφέρονται εδώ, συνδέονται με την τεχνολογική πρόοδο, ωστόσο δίνεται η δυνατότητα με την κατάλληλη επιλογή σχολής να αποκτήσει κάποιος και τα επαγγελματικά δικαιώματα του Οικονομολόγου», τονίζει στο ΕΘΝΟΣ , o Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Δημήτρης Μπαρλάκας.

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Αιγαίου (Χίος)

Το τμήμα αξιοποιώντας την αναλυτική δύναμη της στατιστικής, των μαθηματικών, της πληροφορικής και άλλων εννοιών μικροοικονομίας και μακροοικονομίας, εστιάζει στη σημασία της εφαρμογής των οικονομικών αρχών στη διοίκηση και τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Οι απόφοιτοί του μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως Μηχανικοί Διοίκησης και Οικονομικοί Σύμβουλοι σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, εταιρείες επενδύσεων κ.ά.. Επιπλέον αν επιλέξουν την κατεύθυνση «Χρηματοοικονομική Μηχανική» εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) ως Οικονομολόγοι.

Τμήματα Στατιστικής (Στατιστικής Αθήνα (ΟΠΑ), Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά), Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος)

Η στατιστική βρίσκει εφαρμογή στις περισσότερες επιστήμες, καθώς οι προκύπτουσες πληροφορίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων. Τα τμήματα προσφέρουν ένα ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο και προετοιμάζουν τους σπουδαστές τους για αντικείμενα αιχμής της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και Οικονομίας όπως είναι η ανάλυση δεδομένων, η αναλογιστική κ.ά. Οι απόφοιτοι των τμημάτων εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως Οικονομολόγοι. Μπορούν να απασχοληθούν ως στατιστικοί και αναλυτές δεδομένων σε κέντρα έρευνας και εφαρμογών, ή ως αναλογιστές, αναλυτές και εκτιμητές κινδύνου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς οργανισμούς και ακόμη ως ποσοτικοί αναλυτές επενδύσεων, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και στελέχη διοίκησης κινδύνου σε τράπεζες.

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά

Χαρακτηριστικά του προγράμματος σπουδών είναι ότι δίνει κυρίως έμφαση στον ρόλο του οικονομικού διευθυντή της σύγχρονης επιχείρησης, στην οργάνωση των τραπεζικών υπηρεσιών, στην ανάλυση των χρηματαγορών, στην λειτουργία επενδυτικών τραπεζικών οργανισμών, στην διεθνή τραπεζική, στη χρησιμοποίηση μικροϋπολογιστών κ.λ.π. Οι απόφοιτοι του τμήματος εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν ως λογιστές, χρηματοοικονομικοί αναλυτές, ορκωτοί ελεγκτές και σύμβουλοι επενδυτικών προγραμμάτων, σε κάθε είδους και μεγέθους επιχείρηση, σε δημόσιες υπηρεσίες και χρηματιστηριακούς οργανισμούς.

Τμήματα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Θεσσαλονίκη (Μακεδονίας)

Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
Πληροφοριακά Συστήματα

Τα τμήματα προσφέρουν στους φοιτητές τους εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν για να αναπτύξουν εφαρμογές που θα διευκολύνουν, θα υποστηρίξουν και θα βελτιώσουν τις λειτουργίες μιας σύγχρονης επιχείρησης, τόσο σε οικονομικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο. Οι απόφοιτοι εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν και ως Οικονομολόγοι και ως Πληροφορικοί. Συνδυάζουν τις γνώσεις της Πληροφορικής με τις γνώσεις των Οικονομικών, δημιουργώντας ένα προφίλ επαγγελματιών με πολυσύνθετο ρόλο που είναι πολύ ελκυστικό στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Εκτός από τις τεχνικές γνώσεις, αποκτούν γνώσεις και σε θέματα διοίκησης και επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας τις καλύτερες προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Πληροφορικής ΟΠΑ, Πληροφορικής Πειραιά

Οι φοιτητές των τμημάτων αποκτούν ολοκληρωμένες γνώσεις πάνω στην επιστήμη και την αρχιτεκτονική των υπολογιστών, τον προγραμματισμό, τις υπολογιστικές διαδικασίες κ.λπ., αλλά παράλληλα κατανοούν τους τρόπους και τις τεχνικές επεξεργασίας και μοντελοποίησης των πληροφοριών, με στόχο την παραγωγή γνώσης και την ανάπτυξη λύσεων που μπορούν να είναι αποτελεσματικές και εύχρηστες για τον άνθρωπο. Τα 2 αυτά τμήματα (όπως και τα τμήματα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη) δίνουν τη δυνατότητα απόκτησης διπλών επαγγελματικών δικαιωμάτων (και στην Πληροφορική και στα Οικονομικά), καθώς οι απόφοιτοι τους εγγράφονται και στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως Οικονομολόγοι.
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πειραιά

Οι σπουδαστές του τμήματος μαθαίνουν και κατανοούν τις βασικές διαδικασίες μιας βιομηχανικής παραγωγής, όπως ο προγραμματισμός, η διαχείριση ασφάλειας και ο έλεγχος ποιότητας. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους είναι σε θέση να σχεδιάζουν συστήματα αποτελεσματικής οργάνωσης, συντονισμού και επίλυσης προβλημάτων μιας παραγωγής, αξιοποιώντας κατάλληλα όλους τους διαθέσιμους πόρους. Οι απόφοιτοι του τμήματος εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως Οικονομολόγοι και μπορούν να εργαστούν σε οποιοδήποτε τομέα της επιχείρησης και ιδιαίτερα στον τομέα της παραγωγής, με αντικείμενο την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση κατάλληλων συστημάτων, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων που προκύπτουν.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ