Τι ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας αναφορικά με τις

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Α. Σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.253/151036/Α5/2022 (Β’ 6231) υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ και στο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ τα κάτωθι Τμήματα:

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Β. Σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.153/151329/Α5/2022 (Β’ 6233) υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντάσσονται στον Τομέα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ τα κάτωθι Τμήματα:

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Η ακαδημαϊκή λειτουργία και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023).

Γ. Το Τμήμα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ), στο οποίο συγχωνεύτηκε το τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ), σύμφωνα με το Π.Δ. 52/2022 (Α’ 131) παραμένει ενταγμένο στο 2ο και 3ο Επιστημονικό Πεδίο για τα ΓΕΛ και στον Τομέα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ για τα ΕΠΑΛ .