: Ορισμός εδρών και εποπτών των επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας για τους υποψήφιους .

H απόφαση

1. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Α’ Αθήνας, με επόπτη τον κ. Σταθούλη Σπυρίδωνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, με βαθμό Α’.

2. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Β’ Αθήνας, με επόπτη την κ. Λιούμπη Παρασκευή, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11.

3.Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Γ’ Αθήνας, με επόπτη τον κ. Τάμπαλη Κωνσταντίνο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11.

4. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Δ’ Αθήνας με επόπτη τον κ. Βασιλείου Βασίλειο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 με βαθμό Α’.

5. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, με επόπτη τον κ. Τσόνια Σταύρο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11.

6. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Πειραιά, με επόπτη τον κ. Παππά Παναγιώτη, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11.

7. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσ/νίκης (Α΄ Επιτροπή), με επόπτη τον κ. Ράπτη Γεώργιο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11.

8. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσ/νίκης (Β΄ Επιτροπή), με επόπτη τον κ. Σαχπατζίδη Χρήστο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 με βαθμό Α’.

9. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσ/νίκης (Α΄ Επιτροπή), με επόπτη την κ. Βασιλειάδου Όλγα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11.

10. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης (Β΄ Επιτροπή), με επόπτη τον κ. Σπυρομήτρο Αθανάσιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 με βαθμό Α’.

11. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας, με επόπτη τον κ. Λεβεντάκη Χαράλαμπο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11.

12. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας, με επόπτη την κ. Τζανή Ελένη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11.

13. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, με επόπτη τον κ. Νηστικάκη Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 με βαθμό A’.

14. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης ‘Εβρου, με επόπτη τον κ. Τόλιο Μαρίνο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 με βαθμό Α’.

15. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, με επόπτη την κ. Μπισκανάκη Φανή, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 11.

16. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Καβάλας, με επόπτη τον κ. Βαγενά Απόστολο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 με βαθμό Α’.

17. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης, με επόπτη τον κ. Παλαμά Αθανάσιο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11.

18. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, με επόπτη την κ. Μπατσίλα Δάφνη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 με βαθμό Α’.

19. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων, με επόπτη τον κ. Κωτούλα Χρήστο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 με βαθμό A’.

20. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας, με επόπτη τον κ. Μπένη Σταμάτη, Εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ11 με βαθμό Α’.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ