Πανελλήνιες 2022: Οι αλλαγές σε μόρια και μηχανογραφικά – Τι να προσέξετε

: Τι ισχύει για τα μόρια που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι των λόγω διαφορετικών συντελεστών αναλόγως σχολής.

: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα μηχανογραφικά

Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Κωνσταντίνος Κότιος μίλησε για τα μόρια, για τα μηχανογραφικά που θα συμπληρώσουν, αλλά και πότε θα βγουν οι βάσεις.

Πολλές οι αλλαγές φέτος, ακολουθία των αλλαγών από την περσινή χρονιά, όπως και η Ελάχιστη βάση εισαγωγής. Φέτος αλλάζει ο τρόπος που υπολογίζουμε τα .

Το κάθε πανεπιστήμιο και η κάθε σχολή έχει δώσει διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας. Πώς μπορούν οι μαθητές να υπολογίσουν τα μόρια φέτος.

Οι αλλαγές στα μόρια μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο που θα δηλώσουν φέτος τις σχολές τις επιλογής τους. Αν επιλέξουν σχολές με διαφορετικό τρόπο τότε θα υπάρξουν αλλαγές στις βάσεις.Παραδείγματα υπολογισμού

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα υπολογισμού μορίων και στα τέσσερα επιστημονικά πεδία:

Υποψήφιος για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο που έλαβε τη βαθμολογία Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 17, Αρχαία Ελληνικά 18,6, Ιστορία 20 και Λατινικά 20
συγκεντρώνει για τη Νομική Θεσ/νίκης (ΑΠΘ) 18.680 μόρια, ενώ για τη Νομική Κομοτηνής (ΔΠΘ) 18.900 μόρια, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών:

– Νομική Θεσ/νίκης-ΑΠΘ: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%, Αρχαία Ελληνικά 30%, Ιστορία 20% και Λατινικά 20%

– Νομική Κομοτηνής-ΔΠΘ: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%, Αρχαία Ελληνικά 25%, Ιστορία 25% και Λατινικά 25%

Υποψήφιος για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο που έλαβε τη βαθμολογία Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 15, Φυσική 18, Χημεία 19, Μαθηματικά 18, Ελεύθερο Σχέδιο 17 και Γραμμικό Σχέδιο 16
συγκεντρώνει για την Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αθήνας (Ε.Μ.Π.) 20.800 μόρια, ενώ για την Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας (Παν. Πατρών) 20.580 μόρια, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών:

– Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αθήνας-ΕΜΠ: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%, Φυσική 25%, Χημεία 25%, Μαθηματικά 25%, Ελεύθερο Σχέδιο 10% και Γραμμικό Σχέδιο 10%

– Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας-Παν. Πατρών: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%, Φυσική 20%, Χημεία 20%, Μαθηματικά 30%, Ελεύθερο Σχέδιο 8% και Γραμμικό Σχέδιο 12%

Υποψήφιος για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο που έλαβε τη βαθμολογία Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 14,7, Φυσική 19,2, Χημεία 19, Βιολογία 20
συγκεντρώνει για την Ιατρική Αθήνας (Ε.Κ.Π.Α.) 18.225 μόρια, ενώ για την Ιατρική Πάτρας (Παν. Πατρών) 18.490 μόρια, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών:

– Ιατρική Αθήνας-ΕΚΠΑ: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%, Φυσική 25%, Χημεία 25%, Βιολογία 25%

– Ιατρική Πάτρας-Παν. Πατρών: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%, Φυσική 25%, Χημεία 25%, Βιολογία 30%

Υποψήφιος για το 4ο Επιστημονικό Πεδίο που έλαβε τη βαθμολογία Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 14, Μαθηματικά 18,4, Πληροφορική 18,8 και Οικονομία 19,2
συγκεντρώνει για την Οικονομικών Επιστημών Θεσ/νίκης (Α.Π.Θ.) 17.320 μόρια, ενώ για την Οικονομικής Επιστήμης (Παν. Πειραιά) 17.840 μόρια, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών:

– Οικονομικών Επιστημών Θεσ/νίκης -Α.Π.Θ.: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%, Μαθηματικά 30%, Πληροφορική 20% και Οικονομία 20%

– Οικονομικής Επιστήμης-Παν. Πειραιά: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%, Μαθηματικά 30%, Πληροφορική 20% και Οικονομία 30%Πανελλήνιες 2022: Τι απαγορεύεται – Πότε μηδενίζεται το γραπτό

Oι υποψήφιοι κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές και οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών ή επικοινωνίας.

Οι εξεταζόμενοι επιτρέπεται να έχουν στις στυλό μόνο ανεξίτηλης μελάνης (μαύρο ή μπλε), μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα και μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό. Το μολύβι γενικά δεν επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά μόνο αν το διευκρινίζουν οι οδηγίες των θεμάτων.

Γίνονται δεκτοί στις με βασικό αποδεικτικό στοιχείο το Δελτίο εξεταζομένου και δεν είναι απαραίτητο να έχουν άλλο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα ή διαβατήριο).

Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο, φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, θα το παραδίδει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ε.Κ., ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί. Πριν την είσοδο στις αίθουσες πρέπει ο πρόεδρος της Επιτροπής του Ε.Κ. να υπενθυμίζει στους υποψηφίους την υποχρέωσή τους να παραδίδουν τα κινητά τους και ότι η κατοχή κινητού (έστω και απενεργοποιημένου) μέσα στην αίθουσα συνιστά επαρκή λόγο μηδενισμού τους. Τόσο κατά την παράδοση όσο και κατά την παραλαβή του κινητού, ο υποψήφιος θα υπογράψει σε ειδική κατάσταση ενώπιον του προέδρου της Επιτροπής Ε.Κ ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της παράδοσης και παραλαβής του κινητού του.

Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης για τους επιτηρητές, το βοηθητικό προσωπικό και τους λοιπούς εμπλεκόμενους σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο, καθώς επίσης και για υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επίσης, απαγορεύεται η γνωστοποίηση των θεμάτων σε οποιονδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο. Τα θέματα θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ.

Εφόσον οι επιτηρητές διαπιστώσουν, ότι κάποιος εξεταζόμενος δολιεύεται τις εξετάσεις ή δε συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις τους ή παρενοχλεί τους λοιπούς εξεταζόμενους, αφαιρούν το τετράδιο από τον υποψήφιο και ενημερώνουν αμέσως τον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος παραμένει εντός της αίθουσας, μέχρι να αποφασίσει σχετικά η Λυκειακή Επιτροπή.

Τι απαγορεύεται

βιβλία,
τετράδια,
σημειώσεις,
διορθωτικό υγρό ή ταινία,
κινητά τηλέφωνα,
υπολογιστικές μηχανές,
ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.

Πότε μηδενίζεται το γραπτό

Ο υποψήφιος που εξετάζεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν 0, αν υπάρξουν οι ακόλουθες ενέργειες:

αντικείμενο ή μέσο που προαναφέρεται
ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου
ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων
ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του

Η Λυκειακή επιτροπή, πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής, καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή και τον γραμματέα αυτής.

Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.

Η τυχόν απόφαση της τριμελούς Λυκειακής Επιτροπής για μηδενισμό γραπτού δοκιμίου υποψηφίου, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη σε πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη και το γραμματέα της Λυκειακής Επιτροπής, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους μηδενίζεται το γραπτό δοκίμιο.

Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία τα οποία συλλαμβάνεται να κατέχει ο υποφήφιος, αυτά επισυνάπτονται στο πρακτικό που συντάσσεται και η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή βαθμολογεί το γραπτό δοκίμιο με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).

Πώς θα γίνουν οι εξετάσεις

1. O Πρόεδρος και τα μέλη των Επιτροπών Εξετάσεων κάθε εξεταστικού κέντρου για τους υποψηφίους γενικών, ειδικών, μουσικών μαθημάτων, που εξετάζονται γραπτά ή προφορικά, μεριμνούν ώστε:

α) να τηρηθεί απόσταση ενάμισι μέτρου ανάμεσα στους υποψηφίους,
β) να ισχύσει η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους,
γ) να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός.

2. Οι εκπαιδευτικοί και οι διοικητικοί που δεν έχουν εμβολιασθεί, ή νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, και συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις υποχρεούνται στη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου για COVID-19 (PCR ή rapid test, με δαπάνη τους) μία φορά την εβδομάδα, έως 48 ώρες πριν από την προσέλευση τους στις εκπαιδευτικές δομές.

3. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τον επαρκή φυσικό αερισμό των αιθουσών και για την εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών κέντρων-σχολικών μονάδων.

4.Για τη διεξαγωγή εξέτασης του μαθήματος «Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία»:

α) επιτρέπεται η χρήση πνευστών και κρουστών οργάνων,

β) τηρείται απόσταση 3 μέτρων μεταξύ του εξεταζομένου και των εξεταστών-βαθμολογητών που βρίσκονται πίσω από το παραβάν,

γ) καθαρίζονται τα μουσικά όργανα με απολυμαντικό υγρό πριν από τη χρήση τους από κάθε υποψήφιο.

5.Για τη διεξαγωγή των πρακτικών δοκιμασιών για την εισαγωγή υποψηφίων ΤΕΦΑΑ ισχύει:

α) ο καθαρισμός με απολυμαντικό υγρό των οργάνων εξέτασης και του βοηθητικού εξοπλισμού πριν τη χρήση τους,

β) η τήρηση απόστασης ενάμισι μέτρου μεταξύ των υποψηφίων στους χώρους προετοιμασίας ή προθέρμανσης των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι σχετικές οδηγίες από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Πόσο θα επηρεάσουν τις βάσεις η ΕΒΕ και οι εισακτέοι

Όπως τονίζει στο ΕΘΝΟΣ ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Κωνσταντίνος Κότιος « στις μεσαίες και χαμηλές βαθμολογίες, οι αλλαγές υπήρξαν σε μεμονωμένες περιπτώσεις σχολών π.χ. αύξηση περίπου 30% παρουσιάζει το τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά και 50%, παρατηρείται στο τμήμα Χημικών Μηχανικών στην Κοζάνη, μείωση 50% στο Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και περίπου 35% στο τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής στο ΕΜΠ. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει μικρές και μεμονωμένες εκπλήξεις ανόδου ή πτώσης, κυρίως στα συγκεκριμένα τμήματα.

Από την άλλη, στις Στρατιωτικές Σχολές δεν εμφανίστηκε τελικά η μεγάλη αύξηση που αναμενόταν, μιας και ανακοινώθηκαν 103 περισσότεροι συνολικά στις Στρατιωτικές σχολές. Όπως και στα Πανεπιστήμια, δεν ήταν ισόποση η άνοδος αλλά παρατηρήθηκε από τη μια, μείωση στις Σχολές Αξιωματικών (589 θέσεις έναντι 756 το 2021) και από την άλλη, αύξηση στις Σχολές Υπαξιωματικών (716 θέσεις από 579 το 2021). Στα ίδια επίπεδα κινούνται οι θέσεις στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) (133 θέσεις σε σχέση με τις 131 το 2021)».

Για την Αστυνομική Ακαδημία, υπερδιπλασιάστηκε ο αριθμός εισακτέων, επιστρέφοντας στα επίπεδα του 2020 (800 εισακτέοι σε σχέση με τους 350 του 2021), γεγονός ενθαρρυντικό για τους υποψήφιους και ένας προάγγελος χαμηλότερων βάσεων (τηρουμένων των αναλογιών και των υπολοίπων παραγόντων, όπως οι βαθμολογίες, οι δυσκολίες των θεμάτων κτλ). Και στην περίπτωση αυτή, όσο αυξάνονται οι θέσεις, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, η οποία λειτουργεί ως «κόφτης» και μπορεί να αφήσει «εκτός» υποψήφιους, οι οποίοι δεν εκμεταλλεύονται τις κενές θέσεις. Για το Λιμενικό Σώμα, οι εισακτέοι κινήθηκαν στα περσινά επίπεδα ενώ για την Πυροσβεστική αναμένεται η ανακοίνωση στις επόμενες ημέρες.

Η «κρυφός παράγοντας» διαμόρφωσης των βάσεων

Κι ενώ κάθε χρόνο η εκπαιδευτική κοινότητα ανέμενε την ανακοίνωση των εισακτέων για να προσπαθήσει να «προβλέψει» την κίνηση των βάσεων, από την περσινή χρονιά η θέσπιση της δεν είχε ως μοναδικό αποτέλεσμα το «κόψιμο» χιλιάδων μαθητών από την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια αλλά και έπαιξε σημαντικό ρόλο στη αναδιαμόρφωση των βάσεων για ένα πλήθος σχολών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Στρατιωτικές σχολές και το γεγονός ότι την περσινή χρονιά επηρεάστηκαν πολύ από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, με την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων να μην καταφέρνει να συμπληρώσει τις θέσεις των εισακτέων (103 κενές θέσεις-για πρώτη φορά στα χρονικά), γεγονός που φανερώνει ότι η αύξηση στις θέσεις των Υπαξιωματικών δεν είναι δεδομένο ότι θα αποτυπωθεί και στις βάσεις.

Επίσης, παραδοσιακά τμήματα (ακόμη και σε μεγάλες πόλεις) διατήρησαν τις βάσεις τους υψηλότερα λόγω της αδυναμίας συμπλήρωσης του αριθμού εισακτέων τους, εξαιτίας της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Ειδικότερα, δεν κάλυψαν τις θέσεις τους παραδοσιακά τμήματα στο Α.Π.Θ. (Μαθηματικών, Φυσικής, Γεωλογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής), στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έμειναν συνολικά 719 κενές θέσεις ενώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 536 κενές θέσεις (Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής κ.ά.).

Η μεγαλύτερη έκπληξη παρατηρήθηκε στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην Ξάνθη (ένα τμήμα με παράδοση, σοβαρή οργάνωση και υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών), στο οποίο δεν εισήχθη κανένας υποψήφιος από τη Γενική κατηγορία. Τα νούμερα αυτά, ιδιαίτερα για τις παραπάνω σχολές, οι οποίες αποτελούν δημοφιλείς επιλογές, καταδεικνύουν ότι η μείωση της ζήτησης δεν είχε να κάνει με τον αριθμό των εισακτέων αλλά κυρίως με την αδυναμία των υποψηφίων να ξεπεράσουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, παρά το γεγονός ότι οι θέσεις υπήρχαν. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουν οι υποψήφιοι ότι η επιτυχία τους εξαρτάται από τη συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων μορίων και η επίτευξη υψηλότερων βαθμολογιών είναι το πιο ισχυρό κριτήριο για την εισαγωγή τους σε μια σχολή.

Τα υπόλοιπα κριτήρια όπως ο αριθμός εισακτέων, η ιεράρχηση στο μηχανογραφικό, έπονται μιας βαθμολογίας και αξιολογούνται πάντα με κριτήριο τις επιδόσεις μας στις εξετάσεις.

Πανελλήνιες 2022: Τα SOS για το

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποιες -ίσως ακραίες- περιπτώσεις η «ψαλίδα» μεταξύ των πολλαπλών μέσων όρων βαθμολογίας αγγίζει ακόμα και τα 800 μόρια, όπως φαίνεται στα παραδείγματα.

Γι’ ακόμη μία χρονιά, η δυσχερής οικονομική κατάσταση πολλών οικογενειών αναμένεται να επηρεάσει τις επιλογές στο μηχανογραφικό, με τη δυνατότητα φοίτησης σε πανεπιστήμια μακριά από τον τόπο κατοικίας να είναι μη βιώσιμη επιλογή για πολλά νοικοκυριά. Αυτό, σε συνδυασμό με το «μπλόκο» της , που ήδη από πέρσι αποκλείει υποψηφίους με πολύ χαμηλές βαθμολογίες (σ.σ.: μέχρι το 2020 υπήρχαν περιπτώσεις εισαγωγής ακόμα και με βαθμολογία κάτω από 1) από την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ίσως οδηγήσει φέτος σε ακόμα περισσότερες κενές θέσεις στα περιφερειακά Ιδρύματα.

Προκλήσεις

Για το δυσκολότερο μηχανογραφικό των τελευταίων 20 ετών κάνει λόγο στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής ο σύμβουλος εκπαίδευσης του Labora, κ. Κωνσταντίνος Κότιος.

«Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από μία σειρά προκλήσεων για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, με τους συντελεστές “δυσκολίας” να διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τις τελικές επιλογές», αναφέρει ο κ. Κότιος και παραθέτει τους τρεις παράγοντες που θα επηρεάσουν τους υποψηφίους.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού μορίων και η διαφορετική βαθμολογία που προκύπτει για τον ίδιο υποψήφιο ανά τμήμα επιλογής ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγχυση στους μαθητές και να επηρεάσουν τον τρόπο σκέψης τους κατά τη συμπλήρωση του .
Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής περιορίζει τις επιλογές τους, ιδίως σε μαθητές με μέτριες ή πιο χαμηλές επιδόσεις. Ο αριθμός των τμημάτων που έχουν επιλέξει τον υψηλότερο συντελεστή για την είναι αρκετά μεγάλος και, όπως και πέρσι, δεν θα ήταν περίεργο υποψήφιοι με βαθμολογίες 13 ή 14 να αποκλειστούν από κάποιες επιλογές τους.

Η οικονομική και ενεργειακή κρίση περιορίζει τη δυνατότητα πολλών οικογενειών να στείλουν το παιδί τους σε πόλη εκτός της μόνιμης κατοικίας τους, με τα περιφερειακά πανεπιστήμια να φοβούνται ότι μπορεί να πληγούν, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.

«Είναι σύνηθες φαινόμενο, οι υποψήφιοι να διαμορφώνουν τις επιλογές τους βάσει των αλλαγών που υπάρχουν αρκετά συχνά στο σύστημα εισαγωγής», εξηγεί ο κ. Κότιος και συνεχίζει: «Παρ’ όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε να επιμένουμε ότι είναι αναγκαία η ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων, των μαθημάτων, των επαγγελματικών δικαιωμάτων αλλά και των προοπτικών στην αγορά εργασίας των αποφοίτων».

Στο ζήτημα των περιφερειακών Ιδρυμάτων, η κατάσταση, σύμφωνα με τον κ. Κότιο, περιπλέκεται, καθώς η οικονομική κατάσταση των οικογενειών έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην επιλογή σχολής, με αποτέλεσμα πολλά τμήματα με πολύ καλές αξιολογήσεις και προοπτικές να καταγράφουν χαμηλή ζήτηση εξαιτίας του κόστους διαβίωσης, που αποτρέπει τους υποψηφίους από το να τα επιλέξουν.

«Ισως, η φετινή χρονιά να αποτελεί και το τέλος των προβλέψεων των , μιας και καθίσταται αδύνατη η οποιαδήποτε πρόβλεψη για τον τρόπο και τη σειρά με την οποία θα δηλώσει ο κάθε μαθητής τις σχολές του», αναφέρει ο κ. Κότιος.

Ενας σημαντικός παράγοντας που ενδέχεται να δημιουργήσει ένα ντόμινο στις φετινές και ένα πολύ διαφορετικό τοπίο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές είναι οι πολλαπλές βαθμολογίες που προκύπτουν ανά επιλογή τμήματος για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά.

«Δεδομένου του γεγονότος ότι οι συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων, όπως τέθηκαν από τα Ιδρύματα, σε πολλές περιπτώσεις διαφέρουν μεταξύ σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων ιδίου γνωστικού αντικειμένου, ενδέχεται να προκύψουν διαφοροποιήσεις στον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων. Οι διαφοροποιήσεις στα μόρια που θα συγκεντρώσει ο κάθε μαθητής ενδέχεται ακόμη και σε ομοειδή τμήματα να είναι μεγάλες και να ξεπερνούν ακόμη και τα 800 μόρια, όπως φαίνεται στο παράδειγμα των τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας, όπου με τις ίδιες βαθμολογίες ένας μαθητής θα έχει απόκλιση 860 μορίων για το ίδιο τμήμα του Ρεθύμνου σε σχέση με αυτό της Αθήνας», αναφέρει.

Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα δηλώσουν, τελικά, τις σχολές τους στο μηχανογραφικό οι μαθητές.

«Πολλοί μαθητές ήδη μας εκφράζουν τη σκέψη να δηλώσουν πρώτα τα τμήματα που έχουν υψηλότερα μόρια για να μη “χάσουν” την υψηλή βαθμολογία, κάτι που, αν συνδυαστεί με το παραπάνω παράδειγμα, ίσως μας δείχνει ότι ενδέχεται να είναι υψηλότερα στην ιεραρχία φέτος τμήματα, τα οποία παλαιότερα δεν θα τα βλέπαμε τόσο ψηλά σε σχέση με άλλα. Αν αυτός ο τρόπος σκέψης έχει απήχηση σε έναν σεβαστό αριθμό μαθητών, τότε μιλάμε για βάσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τις προηγούμενες χρονιές», εξηγεί.

Για πρώτη φορά φέτος τα πανεπιστήμια έχουν λόγο στο «προφίλ» του πρωτοετούς που υποδέχονται, με κάποια εξ αυτών να εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα των συντελεστών βαρύτητας και άλλα να κρατούν ουδέτερη στάση. Ορισμένα επέλεξαν να μη δώσουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας σε κάποιο μάθημα, ισομοιράζοντας το ποσοστό και στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα όλες τις Ιατρικές που έδωσαν στο κάθε μάθημα συντελεστή βαρύτητας 25%.

Αντίθετα, μία άλλη δημοφιλής επιλογή, οι Νομικές σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, έχουν διαφοροποιημένους συντελεστές, με την πρώτη σχολή να «πριμοδοτεί» με 30% συντελεστή τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Αρχαίων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση «μοιράζεται» και στα τέσσερα μαθήματα ο ίδιος συντελεστής βαρύτητας (25%).

Η παραπάνω πρακτική παρατηρείται σε πληθώρα ομοειδών τμημάτων, που το καθένα επέλεξε να «πριμοδοτήσει» διαφορετικά τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις, επέλεξαν να μην «πριμοδοτήσουν» το μάθημα το οποίο συνδέεται άμεσα με το αντικείμενο σπουδών.

Για παράδειγμα, αν και θα περίμενε κανείς ότι όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα Φυσικής θα «πριμοδοτούσαν» το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της Φυσικής, οι προσδοκίες διαψεύστηκαν. Στα ομώνυμα τμήματα Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης και Αθήνας ο συντελεστής είναι 33%, στην Πάτρα και στην Καβάλα 30%, στο Ηράκλειο Κρήτης 27% και στη Λάρισα 25%. Δηλαδή, ένας υποψήφιος με πολύ υψηλές επιδόσεις στο μάθημα της Φυσικής «πριμοδοτείται» στη διεκδίκηση του παραπάνω τμήματος περισσότερο στις περιοχές της Αθήνας, των Ιωαννίνων και της Θεσσαλονίκης απ’ ό,τι στο τμήμα της Λάρισας.