: Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες από την με όσους κρίθηκαν ικανοί για εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων.

H απόφαση

Δημοσίευση πινάκων με τα ονόματα των υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί/ές στα πλαίσια του διαγωνισμού προκήρυξης για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των έτους 2022.