: Ερώτηση κατέθεσε στη βουλή ο ο Βουλευτής του ΚΙΝΑΛ κος Ιωάννης Κατρίνης και απευθυνόμενος στην για τους μαθητές με αυτισμό και δυσλεξία.

Μαθητές με δυσλεξία και διαταραχές αυτιστικού φάσματος, οι οποίοι έχουν λάβει γνωμάτευση με μόνιμη ισχύ στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου καλούνται αιφνιδίως να επαναξιολογηθούν μέχρι τις 31 Μαρτίου, ενόψει των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για

Τα παραπάνω επισημαίνει με Ερώτησή του στη Βουλή ο Βουλευτής του ΚΙΝΑΛ κος Ιωάννης Κατρίνης και απευθυνόμενος στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προβαίνει σε 2 ερωτήσεις

Θα προβεί σε διόρθωση της εγκυκλίου ώστε να μην προκαλέσει αναίτια ταλαιπωρία σε χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους λίγο πριν τις ; Σε περίπτωση που επιμείνει στην πρωτοφανή αυτή απόφαση, θα δώσει το αναγκαίο χρονικό περιθώριο για την προσκόμιση των επαναξιολογήσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της πανδημίας;

Σύμφωνα με την υπ .αριθ. Φ.251/27921/Α5-09/03/2021 εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, οι μαθητές με δυσλεξία και διαταραχές αυτιστικού φάσματος οι οποίοι έχουν λάβει γνωμάτευση με μόνιμη ισχύ στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου (ώστε να υποστηριχθούν κατά τη φοίτησή τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσή) καλούνται αιφνιδίως να επαναξιολογηθούν μέχρι τις 31 Μαρτίου, ενόψει των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση!

Ωστόσο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή τον Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) και με το άρθρο 51 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄) οι γνωματεύσεις αυτές έχουν μόνιμη ισχύ. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου χρειάζεται επαναξιολόγηση, ορίζεται στη γνωμάτευση η ημερομηνία επαναξιολόγησης.

Έτσι, ενώ στη νομοθεσία προβλέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση η επαναξιολόγηση των μαθητών, με την εγκύκλιο της 9ης Μαρτίου 2021 του για πρώτη φορά προστίθεται η πρόταση: «Σημειώνεται ότι επαναξιολόγηση απαιτείται στις περιπτώσεις αλλαγής σχολικής βαθμίδας», η οποία αυθαίρετα και απροειδοποίητα αίρει τη μόνιμη ισχύ των γνωματεύσεων, τρεις μήνες πριν το πέρας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επειδή η απαίτηση επαναξιολόγησης λίγο πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις συνιστά πρωτοφανή ταλαιπωρία των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και αυτισμό, καθώς και των οικογενειών τους, προκαλώντας περαιτέρω πίεση, λόγω και των συνθηκών της πανδημίας. Επειδή οι μαθητές χρειάζονται την υποστήριξη της πολιτείας στην καθοριστική φάση της μετάβασης στην ενηλικίωσή τους και στον αγώνα τους για τη μετέπειτα ακαδημαϊκή τους πορεία και όχι εφεύρεση νέων προσκομμάτων που προκύπτουν από την γραφειοκρατική αντίληψη και όχι από την ουσία της νομοθεσίας.

Επειδή το χρονικό διάστημα από την έκδοση της εγκυκλίου μέχρι τις 31 Μαρτίου είναι πολύ σύντομο, με αποτέλεσμα να μην καταστεί εφικτή η επαναξιολόγηση των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ενόψει των πανελλαδικών εξετάσεων.

Ο ερωτών βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης