: Ο Αλέξανδρος Πέννας – ΠΕ82 Μηχανολόγος δημοσίευσε τις προτεινόμενες απαντήσεις στο εξεταζόμενο μάθημα για τα «Στοιχεία μηχανών».

Οι

Α.1.

Σελ. 197,Σχολικό βιβλίο

Α.2.
α. Σωστό (Σελ. 156, Σχολικό Βιβλίο)
β. Λάθος (Σελ. 141, Σχολικό Βιβλίο) – είναι μεγαλύτερο
γ. Λάθος (Σελ. 150, Σχολικό Βιβλίο) – καταπονείται σε κάμψη
δ. Σωστό (Σελ. 214, Σχολικό Βιβλίο)
ε. Λάθος (Σελ. 193, Σχολικό Βιβλίο) – κατατάσσονται σε αξονικά και εγκάρσια

ΘΕΜΑ Β

Β.1.

Τα επενδεδυμένα ηλεκτρόδια φέρουν μια επένδυση που τήκεται εύκολα με σκοπό :
1. τη δημιουργία στρώσης προστασίας από σκουριά,
2. τη διάλυση των ακαθαρσιών,
3. τη δημιουργία προστατευτικού μανδύα από αέρια,
4. τον ιονισμό ανάμεσα στο ηλεκτρόδιο και στην ατμόσφαιρα, ώστε να
διευκολύνεται το άναμμα και να συντηρείται σταθερό ηλεκτρικό τόξο.

Σελ. 158, Σχολικό βιβλίο

Β.2.
Άτρακτος ονομάζεται κάθε ράβδος που περιστρέφεται μεταφέροντας ροπή.

Στροφείς ονομάζονται τα σημεία της ατράκτου ή του άξονα όπου δημιουργείται
συνεργασία (επαφή και περιστροφή) με άλλα στοιχεία

Σελ. 184, Σχολικό βιβλίο

Στόχος της λείανσης των στροφέων είναι η μείωση της επιφανειακής τραχύτητας,
ώστε να ελαττωθεί ο συντελεστής τριβής.

Σελ. 187, Σχολικό βιβλίο

Οι υπόλοιπες απαντήσεις