: Οι πρώτες ημέρες των φαίνεται ότι έδωσαν εφέτος και μια άλλη εικόνα: την προσπάθεια των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων να φέρουν τα ένα επίπεδο πιο κάτω σε βαθμό δυσκολίας από τα αντίστοιχα περυσινά, ώστε να μη γίνει πιο… αιχμηρή από ό,τι αναμένεται η πρώτη εφαρμογή της για τα ΑΕΙ.

 

Σύμφωνα με το Βήμα,  βατά και πιο εύκολα από πέρυσι είναι τα ερωτήματα των έως τώρα. Πάντως, παρότι εφέτος δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη , η Βιολογία, που είναι κρίσιμο μάθημα για τις περιζήτητες Ιατρικές Σχολές, υπήρξε πιο εύκολη από την αντίστοιχη περυσινή εξέταση, άρα και αναμένεται να συγκεντρώσει υψηλότερες βαθμολογίες.

Γενικά όμως στα μαθήματα των θετικών κατευθύνσεων φαίνεται ότι θα κριθούν και φέτος οι, τουλάχιστον όσον αφορά τις εντυπώσεις από τα πρώτα στοιχεία που θα δώσουν τα βαθμολογικά κέντρα. Τα προηγούμενα έτη τα Μαθηματικά αλλά και η Φυσική ήταν τα δυο μαθήματα που ήταν απαιτητικά στην εξέτασή τους, οπότε και αναμένονταν με αγωνία.

Συνολικά τα θέματα των Μαθηματικών, της Βιολογίας και των Αρχαίων Ελληνικών στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι τη δεύτερη ημέρα των αποτέλεσαν θέματα χωρίς λάθη ή «παγίδες», και διαβαθμισμένης δυσκολίας. Θέματα δηλαδή που είχαν επιλεγεί προσεκτικά για να δώσουν εύκολα τους βαθμούς γύρω από το 15 και να ξεχωρίσουν τις υψηλότερες . Ο,τι δηλαδή θα έπρεπε κάθε χρόνο να κάνει ένα λογικό και εύρωστο εξεταστικό σύστημα.

Οι απόφοιτοι μένουν Ελλάδα και κάνουν δικές τους επιχειρήσεις

Τα προετοιμάζονται για την επιλογή των νέων πρωτοετών φοιτητών τους, ελπίζοντας σε μια νέα ακαδημαϊκή χρονιά χωρίς στρεβλώσεις. Πολλά εξ αυτών δε, με έτοιμες τις ακαδημαϊκές «φαρέτρες» τους.

Οπως δείχνει μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε τις προηγούμενες ημέρες, το Ιδρυμα αποτελεί το πρώτο στην Ελλάδα όσον αφορά την απορροφητικότητα των υποψηφίων του, και αυτό φαίνεται στην τρίτη έρευνα που θα παρουσιάσει σύντομα και επίσημα μετά τις δύο προηγούμενες, που έγιναν το 2012 και το 2018. Οπως προκύπτει από αυτήν:

Στο σύνολο των αποφοίτων του, το 36% αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές του με στόχο την αύξηση των προσόντων του.
Οκτώ στους δέκα αποφοίτους του που συνέχισαν τις σπουδές τους επέλεξαν άμεσα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών και το 65,5% παρέμεινε στην Ελλάδα. Εξι στους δέκα αποφοίτους δε επέλεξαν το ίδιο το ΟΠΑ για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές.

Συνολικά, σχεδόν επτά στους δέκα επιλέγουν μεταπτυχιακές σπουδές με άμεση συνάφεια με τις προπτυχιακές σπουδές τους.
Στο σύνολο των αποφοίτων, επτά στους δέκα αποφοίτους ήδη εργάζονται. Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εργάζονται είναι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης. Μόλις έξι στους εκατό αποφοίτους απασχολούνται σε επιχείρηση δικής τους ιδιοκτησίας.

Πολλοί από τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου όμως προχωρούν άμεσα στη δημιουργία δικής τους επιχείρησης με βάση τα επιστημονικά εφόδια που έλαβαν. Από τους αποφοίτους που δημιούργησαν δική τους επιχείρηση, ένας στους δύο το έκανε εντός ενός έτους από την αποφοίτησή του και από αυτές τις επιχειρήσεις εννέα στις δέκα παραμένουν ενεργές.
Σχεδόν έξι στους δέκα εργάζονται σε απόλυτα συναφές και συναφές αντικείμενο.

Εννέα στους δέκα αποφοίτους εργάζονται στην Ελλάδα.
Η απορρόφηση των αποφοίτων μετά από έξι, δώδεκα και είκοσι τέσσερις μήνες διαμορφώθηκε σε 46,1%, 55,1% και 68,9% αντίστοιχα.
Το 33,1% των αποφοίτων δήλωσε ότι λαμβάνοντας υπόψη τη θέση εργασίας που κατείχε την ημέρα της αποφοίτησής του μέχρι σήμερα, άλλαξε μία με δύο θέσεις εργασίας και το 42,6% ότι παραμένει στην ίδια.

Οσον αφορά το ύψος των μηνιαίων αποδοχών τους, η πλειοψηφία (53%) δηλώνει απολαβές από 500 ως 900€, ενώ πολύ μικρό ποσοστό δηλώνει αποδοχές υψηλότερες των 1.501€.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων δηλώνει πολύ και πάρα πολύ ευχαριστημένο από την παρούσα θέση εργασίας του.
Πώς βρήκαν άμεσα εργασία; Οπως αναφέρουν οι ερωτηθέντες το Διαδίκτυο και οι προσωπικές γνωριμίες κατέχουν την 1η θέση.

Οσον αφορά το κατά πόσο οι σπουδές τους βοήθησαν στην επαγγελματική και ακαδημαϊκή ζωή, το 61,8% δηλώνει ότι έλαβε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ως προς την αγορά εργασίας. Η πλειοψηφία των αποφοίτων (75,7%) δηλώνει ικανοποιημένη από τα μαθήματα.

Το 69,2% των αποφοίτων δηλώνει ικανοποιημένο από το διδακτικό προσωπικό.

Σημαντική δυσαρέσκεια καταγράφεται όμως για τις υποδομές του ΟΠΑ από τους αποφοίτους του.