: Διαβάστε αναλυτικά ποιά είναι τα προβλήματα που θα συναντήσουν οι υποψήφιοι με το νέο σύστημα. Πώς επηρεάζεται το .

Οι υποψήφιοι στις   αναμένεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα μετά την εφαρμογή των αλλαγών στο , με τη θεσμοθέτηση (), τον περιορισμό σε περίπου 15 των σχολών που μπορούν να δηλώσουν στο δελτίο και την υποβολή δελτίου σε δύο φάσεις.

Ειδικότερα, τα προβλήματα που θα συναντήσουν οι υποψήφιοι με το νέο σύστημα, όπως τα καταγράφει η εφημερίδα “Καθημερινή” είναι τα εξής:

– Κάθε τμήμα ΑΕΙ θα έχει διαφορετική αφού θα πολλαπλασιάζεται ο μέσος όρος του πεδίου με διαφορετικό συντελεστή που θα ορίζει το κάθε τμήμα.

– Παγιοποιείται η έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα τέλη Αυγούστου, με τους γονείς να τρέχουν αγωνιώντας να κάνουν μετακόμιση μέσα στον Σεπτέμβριο, αντί αυτό να τακτοποιηθεί κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

– Υπάρχουν τμήματα με το ίδιο αντικείμενο αλλά χωρίς αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.

– Από τις , κάθε υποψήφιος θα έχει διαφορετικές μονάδες εισαγωγής, αφού κάθε τμήμα θα μπορεί να ορίσει διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας (άλλα μόρια για Μαθηματικό Αθήνας, άλλα για Μαθηματικό Θεσσαλονίκης).

Αντίθετα δεν λύνονται προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί σε όλα τα συστήματα εισαγωγής μεταπολιτευτικά. Ενδεικτικά για τις σχολές που είναι ενταγμένες σε δύο ή περισσότερα επιστημονικά πεδία, οι υποψήφιοι που έχουν εξεταστεί σε διαφορετικά μαθήματα, συγκρίνονται ως προς τα μόρια που συγκέντρωσαν, πράγμα εντελώς άδικο. Αφορά στο 34% των τμημάτων του μηχανογραφικού.