: Οι μαθητές των την Τρίτη 15/6 κλήθηκαν  να απαντήσουν που αφορούσαν στην ενότητα του «Αθλητισμού», έννοια διδαγμένη κι επίκαιρη.

 

Σύμφωνα με τον , στο πρώτο μέρος, τομη λογοτεχνικό κείμενοανήκει στον κειμενικό τύπο του άρθρου και δημοσιεύτηκε πριν λίγες ημέρες σε ημερήσια εφημερίδα.

Στο δεύτερο μέρος, το λογοτεχνικό κείμενο είναι ποίημα του Νίκου Μοσχοβάκου.Τόσο στο μη λογοτεχνικό όσο και στο λογοτεχνικό μέρος, τέθηκαν αρκετά ερωτήματα θεωρίας σχετικά με την πειθώ, τα σημεία στίξης, συνώνυμες λέξεις κι αφηγηματικούς τρόπους.

Στην 3η δραστηριότητα του μη λογοτεχνικού κειμένουπαραγωγή λόγουζητήθηκε να γράψουν άρθρο ενώ στην αντίστοιχη 3η δραστηριότητα του λογοτεχνικού να χαρακτηρίσουν το ποιητικό υποκείμενο και να καταθέσουν την προσωπική τους άποψη.

Συνολικά τα θέματα απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές, οι οποίοι έχουν ασκηθεί κατάλληλακι αφομοιώσει τη θεωρίαστο σύνολό της.

Δείτε ΕΔΩ τα

 

 

 

Δείτε τις

Σχετικά με τα πρακτικά των εξετάσεων, υπενθυμίζουμε ότι  η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει οριστεί στις 8:30 π.μ. και οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες μέχρι τις 8.00 π.μ.. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις για τις