: Δείτε αναλυτικά τα ΦΕΚ με τη ΝΕΑ για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Διαβάστε στο τι αναφέρει η απόφαση για την ύλη.

: Ύλη για τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία

Καθορισμός για το έτος 2021 .

Η εξέταση των μαθητών και μαθητριών είναι ενιαία για τη και τη Λογοτεχνία και γίνεται σε αδίδακτα κείμενα, λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά. Ως ορίζονται δραστηριότητες με τις οποίες υπηρετείται και ελέγχεται η επίτευξη των σκοπών και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της διδασκαλίας του μαθήματος.