Δημοσιεύτηκε  το ΦΕΚ που αναφέρει τα μέτρα προστασίας για εκπαιδευτικούς και μαθητές για τις . Τι διευκρινίζουν πηγές από το αναφορικά με τη χρήση μάσκας.

Μεταξύ άλλων, στις οδηγίες διεξαγωγής των , αναφέρεται ότι «Η χρήση προστατευτικής από υποψηφίους και εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των είναι προαιρετική. Για τους εκπαιδευτικούς-επιτηρητές όλων των εξεταστικών κέντρων, καθώς και για την περίπτωση εξέτασης υποψηφίου που γίνεται παρουσία εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης, η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική».

Ποιά η διαφορά, όμως, μεταξύ εκπαιδευτικού προσωπικού κι επιτηρητών ; Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Παιδείας, εκπαιδευτικό προσωπικό είναι και οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται εκτός της αίθουσας που διεξάγονται οι εξετάσεις και οι οποίοι ασχολούνται π.χ. με την παροχή διευκρινίσεων των θεμάτων (χειρίζονται τους Η/Υ στο γραφείο καθηγητών) ή απαγορεύουν την είσοδο στους γονείς.

Αυτοί, λοιπόν, σύμφωνα πάντα με πηγές του Υπουργείου Παιδείας, ΔΕΝ χρειάζεται να φορούν μάσκα, εκτός κι αν το επιθυμούν. Οι επιτηρητές όμως, οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί, ΠΡΕΠΕΙ να φορούν μάσκα, καθώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο της απόστασης (1,5 μ.) απο τον μαθητή. Τουναντίον, κινούνται στους διαδρόμους μεταξύ των θρανίων οπότε έρχονται σε πολύ μικρή απόσταση απο τον μαθητή/τρια και επίσης μπορεί να χρειαστεί να συνοδέψουν κάποιο μαθητή/τρια εκτός της αίθουσας λόγω αδιαθεσίας κ.α.

Αναλυτικά όλες οι οδηγίες διεξαγωγής των :

1. Ο τρόπος διεξαγωγής των , γραπτών ή προφορικών, ορίζεται ως εξής: O Πρόεδρος και τα μέλη της Λυκειακής Επιτροπής Εξετάσεων κάθε εξεταστικού κέντρου για τους υποψηφίους ΓΕΛ που εξετάζονται γραπτά, της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου για τους υποψηφίους ΕΠΑΛ που γραπτά, της Επιτροπής Εξέτασης κάθε Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για τους υποψηφίους που εξετάζονται προφορικά, μεριμνούν ώστε:

α) Σε κάθε αίθουσα εξέτασης να τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων.

β) Στον χώρο προετοιμασίας των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και στον χώρο εξέτασής τους να τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων.

γ) Η χρήση προστατευτικής από υποψηφίους και εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των είναι προαιρετική. Για τους εκπαιδευτικούς-επιτηρητές όλων των εξεταστικών κέντρων, καθώς και για την περίπτωση εξέτασης υποψηφίου που γίνεται παρουσία εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης, η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική.

2. Λαμβάνεται μέριμνα για:

α) τον επαρκή φυσικό αερισμό των αιθουσών και, όπου δεν είναι δυνατό αυτό, τη χρήση κλιματιστικών, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,

β) την απαγόρευση χρήσης ανεμιστήρων,

γ) την αποφυγή συγχρωτισμού,

δ) την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),

ε) την εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών κέντρων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και

στ) την απαγόρευση λειτουργίας κυλικείων των εξεταστικών κέντρων κατά το διάστημα διενέργειας των .

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ