: Συγχαρητήρια και θερμές ευχές για επιτυχείς σπουδές σε όλους τους και ευχές στους μη εισαχθέντες για να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους, διότι στη ζωή τους θα τους δοθούν πολλές ευκαιρίες να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης Εκπαιδευτικός – Ερευνητής Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

Όπως κάθε χρόνο παραδοσιακά τα ΜΜΕ την ημέρα της έκδοσης των , αναζητούν εκείνους οι οποίοι συγκέντρωσαν από όλους τους υποψήφιους για μερικές δηλώσεις.

Στις φετινές δεν προβλήθηκε σε βαθμολογία μεταξύ των υποψηφίων αλλά ο δεύτερος!

Ο προβληθείς νέος, στον οποίο ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις σπουδές του, συγκέντρωσε  19.650 μόρια και εισήχθη στην Ιατρική σχολή του ΑΠΘ. Στην ίδια σχολή εισήχθη μαθητής ή μαθήτρια το όνομα του οποίου/ας δεν ανακοινώθηκε από τα ΜΜΕ με βαθμολογία 19.805 μόρια. Είναι προφανές ότι οι δημοσιογράφοι δεν αναζήτησαν τον πρώτο των πρώτων και από το Επαγγελματικό Λύκειο παρά μόνο από το Γενικό.

Στο Γενικό Λύκειο, όπου οι έπεσαν άρα έγιναν εισαγωγές με μικρότερες βαθμολογίες, στο ΕΠΑ.Λ. χρειάστηκαν για την εισαγωγή μεγαλύτερες βαθμολογίες στις περισσότερες σχολές και τμήματα στα οποία οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα εισαγωγής.

Στη νέα κατάσταση η οποία εμφανίστηκε φέτος στις έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις:

  1. Η ποιότητα των σπουδών στο ΕΠΑ.Λ. έχει βελτιωθεί διότι

α) Επέδρασσε θετικά το πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (ΜΝΑΕ).

Με το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται η Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών,  με την ταυτόχρονη παρουσία δύο εκπαιδευτικών (ΠΕ 02 και ΠΕ 03) στην τάξη και στοχεύει στη βελτίωση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού των μαθητών. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται στην Α΄ τάξη και είναι επιδοτούμενο από κοινοτικά κονδύλια.

β) Διότι άνοιξε ο δρόμος για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, έστω και με τα μικρά ποσοστά εισαγωγής, γεγονός το οποίο είχε θετική απήχηση στους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. με αποτέλεσμα να ενταθούν οι προσπάθειες των ενδιαφερομένων για εισαγωγή μαθητών.

  1. Ο Τομέας Υγείας – Πρόνοιας και Ευεξίας ο οποίος είναι ο πολυπληθέστερος στα ΕΠΑ.Λ. και οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στα ΑΕΙ είναι πολλοί, σε σχέση με το ποσοστό εισαγωγής τους το οποίο είναι μικρό, με αποτέλεσμα να απαιτούνται υψηλές βαθμολογίες.
  2. Η πτώση των βάσεων στα ΓΕ.Λ. οφείλεται, κατά την άποψή μας, εκτός του γεγονότος ότι μεσολάβησε η πανδημία και στο γεγονός ότι με την ισοτίμηση των πτυχίων Πανεπιστημίων – Κολεγίων καλλιεργείται εν δυνάμει η αντίληψη ότι δεν χρειάζεται να γίνουν εξαντλητικές προσπάθειες για την προετοιμασία των πανελλαδικών διότι η εισαγωγή στα Κολέγια θα γίνει και χωρίς πανελλαδικές. Η αντίληψη αυτή επηρεάζει κυρίως τους μαθητές των ΓΕ.Λ. και πολύ λιγότερο τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι προέρχονται από οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες, οι οποίες δεν μπορούν να καταβάλουν τα απαιτούμενα κονδύλια για τη φοίτηση στα Κολέγια.
  3. Σε ότι αφορά την άποψη κάποιων ότι τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα  στο ΓΕ.Λ. είναι δύσκολα και στο ΕΠΑ.Λ. εύκολα παραθέτουμε τα εξής στοιχεία.

α) Τα εξεταζόμενα μαθήματα στο ΓΕ.Λ. δεν είναι δύσκολα αυτά καθ΄ εαυτά αλλά γίνονται τεχνηέντως δύσκολα, διότι κάθε χρόνο στις πανελλαδικές των ΓΕ.Λ. εμφανίζεται κάποιο μάθημα – κόφτης το οποίο είναι ασυνήθιστα δύσκολο. Το μάθημα αυτό δεν είναι πάντα το ίδιο  αλλά γίνεται εναλλαγή των μαθημάτων με το διαφαινόμενο πιθανό σκεπτικό  να μην υπάρχουν δυσαρεστημένοι κλάδοι από το μοίρασμα της πίτας στα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα.

β) Στα εξεταζόμενα μαθήματα των ΓΕ.Λ. έχει προστεθεί ύλη η οποία κανονικά ανήκει στις πανεπιστημιακές σπουδές.

γ) Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ., τα οποία έχουν και τους μεγαλύτερους συντελεστές βαρύτητας,  δεν διδάσκονται σε καμιά προηγούμενη εκπαιδευτική βαθμίδα, τα συναντούν οι μαθητές για πρώτη φορά στη Β΄ και στη Γ΄ τάξη και συνεπώς χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια των μαθητών για να αφομοιώσουν τη νέα γνώση.

δ) Οι υψηλές βαθμολογίες τις οποίες συγκεντρώνουν οι εισερχόμενοι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. και εμφανίζονται στην τελική μοριοδότηση, οφείλονται κυρίως στα μικρά ποσοστά εισαγωγής τα οποία αναγκάζουν τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για την εισαγωγή τους.

Κλείνοντας θέλουμε να τονίσουμε ότι το σύστημα εισαγωγής των μαθητών ΕΠΑ.Λ. έχει ανάγκη από κάποιες λίγες βελτιώσεις, σε αντίθεση με το σύστημα των ΓΕ.Λ. το οποίο χρειάζεται εκλογίκευση και αρκετές βελτιώσεις. Εάν κάποιοι φρονούν ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να ακολουθήσουν την πεπατημένη των εξετάσεων των ΓΕ.Λ. και οι μαθητές να ξεχυθούν προς τα φροντιστήρια, κάτι τέτοιο μας βρίσκει διαμετρικά αντίθετους.

Στον κατάλογο τον οποίο παραθέτουμε απεικονίζονται οι βαθμολογίες των πρώτων επιτυχόντων ανά σχολή και τμήμα, για τα έτη 2019 και 2020 και εντός παρενθέσεως ο αριθμός των επιτυχόντων.  Τα στοιχεία αυτά έχουν ανακοινωθεί επισήμως από το Υπουργείο Παιδείας

Τα στατιστικά στοιχεία του 2019 δημοσιεύτηκαν σε άρθρο του γράφοντα υπό τον τίτλο «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. 2019»  στο  …  29/8/2019.

 

Κωδ. Σχολής  295   ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)   ΕΚΠΑ

2019  ΓΕ.Λ.  19.753 (140)          ΕΠΑ.Λ. 19.470  (8)

2020  ΓΕ.Λ.  19.325                      ΕΠΑ.Λ. 19.610 (8)

Κωδ. Σχολής  297  ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ.

2019  ΓΕ.Λ.  19.493 (131)          ΕΠΑ.Λ.  19.275  (8)

2020  ΓΕ.Λ.    19.650 (119)        ΕΠΑ.Λ.  19.805 (8)

Κωδ. Σχολής 302  ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) Δ.Π.Θ.

2019  ΓΕ.Λ.  18.583 (114)          ΕΠΑ.Λ.  18.710 (7)

2020   ΓΕ.Λ.   18.625 (103)         ΕΠΑ.Λ. 19.655 (7)

Κωδ. Σχολής 300  ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) Π.Θ.

2019  ΓΕ.Λ.  19.341 (76)             ΕΠΑ.Λ.  19.435 (5)

2020  ΓΕ.Λ.   19025 (69)             ΕΠΑ.Λ.  19620 (5)

Κωδ. Σχολής 301  ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) Π.Ι.

2019  ΓΕ.Λ.  19.213 (110)          ΕΠΑ.Λ.  18.780 (7)

2020  ΓΕ.Λ.   18.900 (100)         ΕΠΑ.Λ. 19.395 (7)

Κωδ. Σχολής 299  ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

2019  ΓΕ.Λ. 19.370 (136)           ΕΠΑ.Λ.  19.220 (8)

2020  ΓΕ.Λ.  18.825 (123)          ΕΠΑ.Λ.  19.505

Κωδ. Σχολής 304  ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Π.ΚΡ.

2019  ΓΕ.Λ. 19.112 (93)            ΕΠΑ.Λ.  18.625 (6)

2020  ΓΕ.Λ.  18.825 (84)            ΕΠΑ.Λ.  19.280

Κωδ. Σχολής  303   ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

2019  ΓΕ.Λ.  19.206  (79)            ΕΠΑ.Λ.  19.240  (5)

2020  ΓΕ.Λ.    18.850 (71)           ΕΠΑ.Λ.  19.580

Κωδ. Σχολής 305   ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ.

2019  ΓΕ.Λ.  18.857  (71)            ΕΠΑ.Λ.  19.205  (4)

2020  ΓΕ.Λ.  18.725 (64)             ΕΠΑ.Λ.  19.460

Κωδ. Σχολής 289   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

2019  ΓΕ.Λ.  18.778  (97)              ΕΠΑ.Λ.  19.205  (6)

2020  ΓΕ.Λ.   18.925 (86)             ΕΠΑ.Λ.  19.145 (6)

Κωδ. Σχολής  291   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ.

2019  ΓΕ.Λ.  18.698  (76)             ΕΠΑ.Λ.  19.530  (5)

2020  ΓΕ.Λ.   18.525  969)            ΕΠΑ.Λ.  19.420 (5)

Κωδ. Σχολής  682   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(ΑΘΗΝΑ) ΠΔΑ

2019  ΓΕ.Λ.  16.064  (148)          ΕΠΑ.Λ.  17.360  (18)

2020  ΓΕ.Λ.   14.675 (160)           ΕΠΑ.Λ.  17.945 (22)

Κωδ. Σχολής  306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

2019  ΓΕ.Λ.  17.806 (100)            ΕΠΑ.Λ.  18.500  (13)

2020  ΓΕ.Λ.  17.150 (115)             ΕΠΑ.Λ.  19.130 (16)

Κωδ. Σχολής  1618  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2019  ΓΕ.Λ.  17.144 (91)               ΕΠΑ.Λ.  17.730  (12)

2020  ΓΕ.Λ.   17.350 (91)              ΕΠΑ.Λ.  19.015 (13)

Κωδ. Σχολής   1617  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)  ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2019  ΓΕ.Λ.  13.051 (203)              ΕΠΑ.Λ.  18.090  (26)

2020   ΓΕ.Λ.   12.875 (92)              ΕΠΑ.Λ.  17.670 (13)

Κωδ. Σχολής    681 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) Π.Δ.Α.

2019  ΓΕ.Λ.  17.929 (94)                ΕΠΑ.Λ.  18.190  (12)

2020  ΓΕ.Λ.   16.850 ( 85)               ΕΠΑ.Λ.  19.035 (12)

Κωδ. Σχολής   1614 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2019  ΓΕ.Λ.  16.140  (91)               ΕΠΑ.Λ.  18.275  (12)

2020  ΓΕ.Λ.    16.525 (82)               ΕΠΑ.Λ.  18.745 (12)

Κωδ. Σχολής    683  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) Π.Δ.Α.

2019  ΓΕ.Λ.  18.254 (107)               ΕΠΑ.Λ.  18570  (13)

2020  ΓΕ.Λ.   17.575 (95)                  ΕΠΑ.Λ.  19.175 13

Κωδ. Σχολής    1616  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2019  ΓΕ.Λ.  18.226  (107)               ΕΠΑ.Λ.  19.085  (14)

2020  ΓΕ.Λ.    16.900 (97)                 ΕΠΑ.Λ.  19.040 (14)

Κωδ. Σχολής    294  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

2019  ΓΕ.Λ.  18.794  (64)                  ΕΠΑ.Λ.  18.965  (8)

2020  ΓΕ.Λ.    18.400 (58)                 ΕΠΑ.Λ.  19.440 (8)

Κωδ. Σχολής    356  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

2019  ΓΕ.Λ.  11.525  (61)                  ΕΠΑ.Λ.  18.075  (8)

2020  ΓΕ.Λ.   12.350 (55)                   ΕΠΑ.Λ. 15.665 (8)

Κωδ. Σχολής    154  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

2019  ΓΕ.Λ.  18.740  (104)                ΕΠΑ.Λ.  18.800  (13)

2020  ΓΕ.Λ.  18.075 (117)                  ΕΠΑ.Λ.  19.805 (8)

Κωδ. Σχολής    134  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ.

2019  ΓΕ.Λ.  18.242  (129)                   ΕΠΑ.Λ.  18.320  (16)

2020  ΓΕ.Λ.    18.075 (117)                   ΕΠΑ.Λ.  19.805 (8)

Κωδ. Σχολής    671  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) Π.Δ.Α.

2019  ΓΕ.Λ.  18.672 (99)                       ΕΠΑ.Λ.  19.610  (12)

2020  ΓΕ.Λ.    18.150 (90)                      ΕΠΑ.Λ.  19.405 (12)

Κωδ. Σχολής    680  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) Π.Δ.Α.

2019  ΓΕ.Λ.  18.068 (99)                        ΕΠΑ.Λ.  18.755  (13)

2020  ΓΕ.Λ.    18.050 (90)                      ΕΠΑ.Λ.  19.405 (12)

Κωδ. Σχολής    1558  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΠΑ.ΔΥΤ.ΜΑ.

2019  ΓΕ.Λ.  16.631 (80)                        ΕΠΑ.Λ.  19.125  (10)

2020  ΓΕ.Λ.    17.225 (72)                      ΕΠΑ.Λ.  19.095 (10)

Κωδ. Σχολής    341  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑ.ΔΥΤ.ΜΑ.

2019  ΓΕ.Λ.  15.409 (150)                       ΕΠΑ.Λ.  16.885 (19)

2020  ΓΕ.Λ.  15.475 (136)                        ΕΠΑ.Λ.  17.415 (19)

Κωδ. Σχολής    388  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) Π.Δ.Α.

2019  ΓΕ.Λ.  17.271 (93)                           ΕΠΑ.Λ.  17.345  (12)

2020  ΓΕ.Λ.     15.825 (84)                        ΕΠΑ.Λ.  17.750 (12)

Κωδ. Σχολής    277  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

2019  ΓΕ.Λ.  19.162  (92)                          ΕΠΑ.Λ.  18.205 (5)

2020  ΓΕ.Λ.  18.400 (92)                           ΕΠΑ.Λ.  18.915 (5)

Κωδ. Σχολής    279  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ.

2019  ΓΕ.Λ.  18.288  (100)                        ΕΠΑ.Λ.  17.940 (6)

2020  ΓΕ.Λ.    18.650 (90)                           ΕΠΑ.Λ.  19.315

Κωδ. Σχολής    678  ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) Π.Δ.Α.

2019  ΓΕ.Λ.  17.853  (288)                         ΕΠΑ.Λ.  18.630 (36)

2020  ΓΕ.Λ.   16.625 (261                           ΕΠΑ.Λ.  19.040

Κωδ. Σχολής    1615   ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2019  ΓΕ.Λ. 17.022  (176)                           ΕΠΑ.Λ.  17.855 (22)

2020  ΓΕ.Λ.   16.825 (159)                           ΕΠΑ.Λ. 18.920 (22)

Κωδ. Σχολής    231   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

2019  ΓΕ.Λ. 22.870  (86)                              ΕΠΑ.Λ.  21.770 (5)

2020  ΓΕ.Λ.  22.435 (79)                              ΕΠΑ.Λ.  22.700

Κωδ. Σχολής    233   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ.

2019  ΓΕ.Λ. 22.506  (94)                            ΕΠΑ.Λ.  20.385 (6)

2020  ΓΕ.Λ.  22310 (86)                             ΕΠΑ.Λ.  20.970 6)

Κωδ. Σχολής    236   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΒΟΛΟΣ) Π.Θ.

2019  ΓΕ.Λ. 18.151  (104)                           ΕΠΑ.Λ.  20.240 (6)

2020  ΓΕ.Λ.   20.170 (97)                             ΕΠΑ.Λ.  20.895 (6)

Κωδ. Σχολής  201  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

2019  ΓΕ.Λ.  18.791  (113)                            ΕΠΑ.Λ.  18.700  (7)

2020  ΓΕ.Λ.   18.200 (102)                           ΕΠΑ.Λ.  18.510 (7)

Κωδ. Σχολής  394 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΑΙΓΑΛΕΩ) Π.Δ.Α.

2019  ΓΕ.Λ.  14.596  (182)                            ΕΠΑ.Λ.  15.485  (23)

2020  ΓΕ.Λ.    13.075 (166)                           ΕΠΑ.Λ.  16.910 (23)

Κωδ. Σχολής  203    ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ.

2019  ΓΕ.Λ.  18.640  (126)                             ΕΠΑ.Λ.  17.360  (7)

2020  ΓΕ.Λ.  18.675 (115)                             ΕΠΑ.Λ.  19.375 (7)

Κωδ. Σχολής  207    ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΞΑΝΘΗ) Δ.Π.Θ.

2019  ΓΕ.Λ.  14.403  (190)                           ΕΠΑ.Λ.  17.515  (11)

2020  ΓΕ.Λ.   17.275 (173)                            ΕΠΑ.Λ.  17.020 (11)

Κωδ. Σχολής  209   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

2019  ΓΕ.Λ.  19.326  (113)                            ΕΠΑ.Λ.  19.300 (7)

2020  ΓΕ.Λ.  19.300 (102)                              ΕΠΑ.Λ.  19.185 (7)

Κωδ. Σχολής  211   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  Α.Π.Θ.

2019  ΓΕ.Λ.  18.835  (94)                              ΕΠΑ.Λ.  19.115  (6)

2020  ΓΕ.Λ.   18.700 (85)                              ΕΠΑ.Λ.  18.655 (6)

Κωδ. Σχολής  392   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΑΙΓΑΛΕΩ)  Π.Δ.Α.

2019  ΓΕ.Λ.  17.411  (135)                           ΕΠΑ.Λ.  17.670  (17)

2020  ΓΕ.Λ.   15.900 (122)                            ΕΠΑ.Λ.  18.775 (17)

Κωδ. Σχολής  1619   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΣΕΡΡΕΣ)  ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2019  ΓΕ.Λ.  13.883  (103)                            ΕΠΑ.Λ.  17.420  (13)

2020  ΓΕ.Λ.   14.425 (93)                              ΕΠΑ.Λ.  19.150 (13)

Κωδ. Σχολής  217   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

2019  ΓΕ.Λ.  19.573  (220)                           ΕΠΑ.Λ.  19.010  (13)

2020  ΓΕ.Λ.    19.400 199)                            ΕΠΑ.Λ.  18.965 (13)

Κωδ. Σχολής  1624  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2019  ΓΕ.Λ.  15.697  (176)                            ΕΠΑ.Λ.  18.280  (22)

2020  ΓΕ.Λ.    15.175 (159)                           ΕΠΑ.Λ.  18.395 (22)

Κωδ. Σχολής  224  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)  Δ.Π.Θ.

2019  ΓΕ.Λ.  15.899  (117)                             ΕΠΑ.Λ.  16.865  (7)

2020  ΓΕ.Λ.   17.025 (106)                             ΕΠΑ.Λ.  15.945 (7)

Κωδ. Σχολής  391  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) Π.Δ.Α. 2019 ΓΕ.Λ.  12.965  (84)                                ΕΠΑ.Λ.  17.655  (11)

2020  ΓΕ.Λ.  12.025 (78)                                ΕΠΑ.Λ.  12.135 (11)

Κωδ. Σχολής  1662  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

2019  ΓΕ.Λ.  14.493  (148)                            ΕΠΑ.Λ.  15.605  (19)

2020  ΓΕ.Λ.  12.900 (141)                             ΕΠΑ.Λ.  18.365 (19)

Κωδ. Σχολής  387  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)  Π.Δ.Α.

2019  ΓΕ.Λ.  16.195  (243)                            ΕΠΑ.Λ.  16.985  (31)

2020  ΓΕ.Λ.    15.625 (220)                           ΕΠΑ.Λ.  18.225 (31

Κωδ. Σχολής  219   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ.

2019  ΓΕ.Λ.  19.266  (167)                            ΕΠΑ.Λ.  19.670  (10)

2020  ΓΕ.Λ.  19.000 (151)                              ΕΠΑ.Λ.  19.320 )10)

Κωδ. Σχολής  1660   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

2019  ΓΕ.Λ.  14.989  (208)                             ΕΠΑ.Λ.  18.725  (26)

2020  ΓΕ.Λ.    15.100 191)                              ΕΠΑ.Λ. 16.620 (26)

Κωδ. Σχολής  390   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΔΑ

2019  ΓΕ.Λ.  17.659  (211)                            ΕΠΑ.Λ.  17.770  (26)

2020  ΓΕ.Λ.  16.500 191)                               ΕΠΑ.Λ.  18.365 (26)

Κωδ. Σχολής     253 ΦΥΣΙΚΗΣ  (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

2019  ΓΕ.Λ.  19.193  (174)                              ΕΠΑ.Λ.  14.660  (10)

2020  ΓΕ.Λ.  18.800 (157)                               ΕΠΑ.Λ.  14.365 (10)

Κωδ. Σχολής     1628 ΦΥΣΙΚΗΣ  (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2019  ΓΕ.Λ.  13.813  (170)                              ΕΠΑ.Λ.  14.410  (10)

2020  ΓΕ.Λ.  12.225 (154)                               ΕΠΑ.Λ.  17.690 (10)

Κωδ. Σχολής  347   ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.

2019  ΓΕ.Λ.  19.317 (196)                                 ΕΠΑ.Λ.  18.815  (24)

2020  ΓΕ.Λ.   19.275 (177)                                ΕΠΑ.Λ.  18.860 (24)

Κωδ. Σχολής   313 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.

2019  ΓΕ.Λ.  18.880 (239)                                 ΕΠΑ.Λ.  18.470  (30)

2020  ΓΕ.Λ.  18.725 (216)                                ΕΠΑ.Λ.  18.570 (30)

Κωδ. Σχολής   333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.

2019  ΓΕ.Λ.  18.754 (179)                                  ΕΠΑ.Λ.  18.160  (23)

2020  ΓΕ.Λ. 18.750 (162)                                   ΕΠΑ.Λ. 18.235 (23) 

Κωδ. Σχολής   338  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ.

2019  ΓΕ.Λ.  19.232 (116)                                 ΕΠΑ.Λ.  19.270 (15)

2020  ΓΕ.Λ.   19.200 (105)                                ΕΠΑ.Λ.  18.995

Κωδ. Σχολής    311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  Α.Π.Θ.

2019  ΓΕ.Λ.  18.658  (312)                                ΕΠΑ.Λ.  17.765  (39)

2020  ΓΕ.Λ.  17.200 (282)                                  ΕΠΑ.Λ.  18.755 (39)

Κωδ. Σχολής   326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (ΑΘΗΝΑ) Γ.Π.

2019  ΓΕ.Λ.  16.490 (108)                                  ΕΠΑ.Λ.  16.685 (13)

2020  ΓΕ.Λ.    16.475 (98)                                  ΕΠΑ.Λ. 18.705 (13)

Κωδ. Σχολής   328  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  (ΑΘΗΝΑ) Γ.Π.

2019  ΓΕ.Λ.  17.607 (108)                                ΕΠΑ.Λ.  18.520 (13)

2020  ΓΕ.Λ.    18.900 (98)                                 ΕΠΑ.Λ.  18.325 (13)

Κωδ. Σχολής   274  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) Π.Θ.

2019  ΓΕ.Λ.  16.791 (137)                                 ΕΠΑ.Λ.  17.925 (17)

2020  ΓΕ.Λ.    14.225 (124)                               ΕΠΑ.Λ.  17.230 (17)

Κωδ. Σχολής   1657 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

2019  ΓΕ.Λ.  16.005 (163)                                ΕΠΑ.Λ.  16.255 (21)

2020  ΓΕ.Λ.    13.575 (147)                              ΕΠΑ.Λ.  18.595 (21)

Κωδ. Σχολής   675 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)  Π.Δ.Α.

2019  ΓΕ.Λ.  18.143  (93)                                   ΕΠΑ.Λ.  17.990 (12)

2020  ΓΕ.Λ.    17.675 (93)                                   ΕΠΑ.Λ.  16.875 (12)

Κωδ. Σχολής   676 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  (ΑΙΓΑΛΕΩ)  Π.Δ.Α.

2019  ΓΕ.Λ.  18.806  (67)                                 ΕΠΑ.Λ.  19.395 (8)

2020  ΓΕ.Λ.    13.585 (66)                                ΕΠΑ.Λ.  19.345 (8)

Κωδ. Σχολής   677 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)  Π.Δ.Α.

2019  ΓΕ.Λ.  16.581  (91)                                ΕΠΑ.Λ.  18.030 (11)

2020  ΓΕ.Λ.   17.250 (82)                                 ΕΠΑ.Λ.  16.655 (11)

Κωδ. Σχολής   107  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)  ΠΑ.ΠΕΙ.

2019  ΓΕ.Λ.  19.546  (202)                             ΕΠΑ.Λ.  18.560 (25)

2020  ΓΕ.Λ.   19.475 (188)                             ΕΠΑ.Λ.  20.690 (25)

Κωδ. Σχολής   817  ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.  

2019  ΓΕ.Λ.  17.316  (332)                            ΕΠΑ.Λ.  17.725 (121)

2020  ΓΕ.Λ.   18.675 (284)                             ΕΠΑ.Λ.  18.385 (166)

Κωδ. Σχολής   818  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ν.  

2019  ΓΕ.Λ.  16.809  (241)                            ΕΠΑ.Λ.  17.185 (87)

2020  ΓΕ.Λ.  16.150 (248)                              ΕΠΑ.Λ.  17.780 (147)

Κωδ. Σχολής   497  ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΠΑΙΤΕ)

2019  ΓΕ.Λ.  11.156  (84)                               ΕΠΑ.Λ.  16.545 (24)

2020  ΓΕ.Λ.    10.425 (76)                              ΕΠΑ.Λ.  18.125 (24)

Κωδ. Σχολής   507  ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΠΑΙΤΕ)

2019  ΓΕ.Λ.  11.134  (84)                               ΕΠΑ.Λ.  11.750 (24)

2020  ΓΕ.Λ.    9.550                                        ΕΠΑ.Λ.  16.050 (24)

Κωδ. Σχολής   477  ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΠΑΙΤΕ)

2019  ΓΕ.Λ.  12.850  (84)                                ΕΠΑ.Λ.  17.595 (24)

2020  ΓΕ.Λ.   12.125 (79)                                ΕΠΑ.Λ.  18.000 (24)

Κωδ. Σχολής   776  ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΠΑΙΤΕ)

2019  ΓΕ.Λ.  11.218  (84)                                ΕΠΑ.Λ.  13.815 (24)

2020  ΓΕ.Λ.   10.025 (78)                                 ΕΠΑ.Λ.  14.715 (24)

Επεξεργασία: Κ. Αδριανουπολίτης

Ελπίζουμε οι ιθύνοντες του να αντλήσουν κάποια χρήσιμα στοιχεία προκειμένου να προβούν σε δ, εάν το κρίνουν αναγκαίο.

Ίδωμεν