: προτιμήσεων, επιτυχόντων και υποψηφίων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανά κατηγορία επιλογής

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιούνται τα στατιστικά προτιμήσεων, επιτυχόντων και υποψηφίων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανά κατηγορία επιλογής.

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2018-Επιτυχόντων-Πανελ. 2020

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2018-Υποψηφίων-Πανελ. 2020

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2019-Επιτυχόντων-Πανελ. 2020

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2019-Υποψηφίων-Πανελ. 2020

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2018-Επιτυχόντων-Πανελ. 2020

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2018-Υποψηφίων-Πανελ. 2020

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2019-Επιτυχόντων-Πανελ. 2020

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2019-Υποψηφίων-Πανελ. 2020

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-Επιτυχόντων-Πανελ. 2020

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-Υποψηφίων-Πανελ. 2020

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ (ΠΑΛΑΙΟ)-Επιτυχόντων-Πανελ. 2020

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ (ΠΑΛΑΙΟ)-Υποψηφίων-Πανελ. 2020

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ-Επιτυχόντων-Πανελ. 2020

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ-Υποψηφίων-Πανελ. 2020

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-Επιτυχόντων-Πανελ. 2020

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-Υποψηφίων-Πανελ. 2020