Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για τα θέματα των (Άλγεβρας) στα ΕΠΑΛ στις .

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας:

Τα καλύπτουν το σύνολο σχεδόν της ύλης και ήταν συμβατά με το πνεύμα του σχολικού βιβλίου. Ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια, γεγονός που διευκόλυνε τους μαθητές στη διαπραγμάτευσή τους. Η κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία ήταν πολύ σωστή έτσι, ώστε και να μην αποθαρρύνονται οι υποψήφιοι από την υπερβολική δυσκολία αλλά και να δίνεται η ευκαιρία στους καλύτερα προετοιμασμένους υποψηφίους να διακριθούν.

Τι λέει η για τη δυσκολία στην Άλγεβρα των ΕΠΑΛ

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), τα των του ΕΠΑΛ σήμερα ήταν μέσα στην ύλη και ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας. Καλύπτουν όλη την εξεταστέα ύλη και απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές. Οι μαθητές έπρεπε να έχουν κάνει προετοιμασία για περισσότερα από ένα έτη διότι τα θέματα απαιτούσαν γνώσεις από όλες τις τάξεις του Λυκείου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΟΕΦΕ:

Το θέμα Α (θεωρία) απαιτούσε προσοχή σε λεπτομέρειες.
Το θέμα Β απλές γνώσεις στατιστικής.
Το Θέμα Γ ήταν αναμενόμενο και κλιμακούμενης δυσκολίας.
Το Δ θέμα θα δυσκολέψει πολλούς υποψήφιους και θα είναι αυτό που θα ξεχωρίσει τους αριστούχους.

Την Τρίτη οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2020 από τα ΕΠΑΛ στις είχαν εξεταστεί στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας.