Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των  προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων διαγωνισμού 2020 για τις με τις .

 Από την ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων για τους υποψήφιους για τις που αφορούν τις αστυνομικές σχολές.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα