: Το ποσοστό των μαθητών οι οποίοι φοιτούν στα είναι περίπου 30%, το αντίστοιχο των μαθητών του ΓΕ.Λ. ανέρχεται στο 70%. Τα ποσοστά των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. για την είναι 5% για τα Πολυτεχνεία, τις Πολυτεχνικές σχολές, τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής και τα Τμήματα Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας, 10% στις λοιπές πανεπιστημιακές σχολές και 20% στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις ΑΣΤΕ.

Επιμέλεια Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης  Εκπαιδευτικός – Ερευνητής Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. αποκλείονται από τις θεωρητικές σχολές Φιλοσοφική, Νομική κ.α. καθώς και από όλες τις σχολές αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Αθροιστικά το ποσοστό αποκλεισμού τους κυμαίνεται στο 35%.

Η πρόσβαση στις υπόλοιπες σχολές και τμήματα γίνεται μόνο σε αντίστοιχους τομείς στους οποίους έχουν φοιτήσει οι μαθητές στο ΕΠΑ.Λ..

Οι Τεχνολογικοί τομείς και ο τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μαθητών και είναι αυτοί οι οποίοι οδηγούν στα Πολυτεχνεία, τις Πολυτεχνικές σχολές καθώς και στις σχολές των επαγγελμάτων υγείας, με ποσοστό 5%.
Συμπερασματικά ο αριθμός των εισαγομένων μειώθηκε σε σχέση με το ποσοστό 20% το οποίο ίσχυε όταν λειτουργούσαν τα ΤΕΙ.
Ο βαθμός δυσκολίας για την εισαγωγή από τομέα σε τομέα είναι διαφορετικός, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο ΓΕ.Λ με την επιλογή της ομάδας προσανατολισμού και του επιστημονικού πεδίου.


Η περίπτωση καθορισμού του ποσοστού εισαγωγής του κάθε τομέα ΕΠΑ.Λ. μετά τις αιτήσεις των υποψηφίων για τις πανελλαδικές, δεν μπορεί να εφαρμοστεί διότι το ποσοστό αυτό θα πρέπει να είναι γνωστό στους μαθητές από τη Β΄ λυκείου όταν γίνεται η επιλογή του τομέα και να μην αλλάζει μέχρι τις πανελλαδικές.
Είναι γεγονός ότι η δυσκολία εισαγωγής στον τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας έχει αυξηθεί λόγω και της υγειονομικής κρίσης, διότι διαφαίνονται καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Το ίδιο σκηνικό επικρατεί και στο ΓΕ.Λ. όπου ο βαθμός δυσκολίας για την εισαγωγή στις ιατρικές σχολές είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
Μια περισσότερο προσιτή και δίκαιη λύση είναι η αύξηση του ποσοστού εισαγωγής στα πανεπιστήμια σε 15% και όχι διαφορετική ποσόστωση ανά τομέα, ώστε να μειωθεί ο βαθμός δυσκολίας των ενδιαφερομένων μαθητών για σπουδές.

Πανελλήνιες 2020: Διαμαρτυρία αποφοίτων για το 10% στο ΕΠΑΛ
Εάν συμβεί αυτό και παράλληλα βελτιωθούν οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης (βελτίωση του περιεχομένου σπουδών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων, βελτίωση της Μαθητείας κ.λ.π.) τότε θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε η Επαγγελματική Εκπαίδευση να γίνει συνειδητή επιλογή.
Εάν με το αναμενόμενο νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση επιχειρηθεί βίαιη στροφή προς την πρόωρη Κατάρτιση και τη Μαθητεία ανηλίκων ( με την εμφάνιση κάποιου ή κάποιων «τρικ» όπως το ηλικιακό όριο των 17 ετών) τότε η μεταρρύθμιση όπως και τόσες άλλες κατά το παρελθόν θα αποτύχει.
Το κλειδί της επιτυχίας, κατά την γνώμη μας, προκειμένου το ΕΠΑ.Λ. από λύση ανάγκης να γίνει συνειδητή επιλογή είναι να δίνει στους μαθητές την ευχέρεια να επιλέγουν διέξοδο προς την εργασία και συνέχεια σε πανεπιστημιακές σπουδές.

Ίδωμεν