: Εκδόθηκε σε ΦΕΚ ο καθορισμός των εξεταζόμενων των υποψηφίων για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το σχολικό έτος 2018-2019.

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2018-2019.

Δείτε τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στο επισυναπτόμενο