– Βάσεις | 480 εισακτέοι από ΕΠΑ.Λ., στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Ο αριθµός εισακτέων από ΕΠΑ.Λ. για το ακαδηµαϊκό έτος 2019-20 στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού () είναι:

Α) 155 Πλοίαρχοι και 113 Μηχανικοί µε το σύστηµα των του σχολικού έτους 2018-19 και

Β) 123 Πλοίαρχοι και 89 Μηχανικοί µε Απολυτήριο τίτλο Λυκείου ή Αποδεικτικό απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας.
Δείτε τον αναλυτικό πίνακα εδώ

Βάσεις Πανελλήνιες  Τι αλλάζει

Βάσεις 2019: Οδηγός με εκτιμήσεις  Η δυσκολία της εκτίµησης των βάσεων