: Η εξεταστική αυλαία φέτος σηκώνεται στις 8 Ιουνίου, με ένα νέο «πρωταγωνιστή», το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο φιγουράρει στα των υποψηφίων, χωρίς να ξέρει κανείς με βεβαιότητα τι θα περιλαμβάνουν τα του ή πού θα οδηγούν επαγγελματικά.

Παράλληλα όμως, στο φετινό θα υπάρχουν και πολλά στην Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας που δέχονται φέτος εισακτέους, αλλά την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά πιθανώς… δεν θα υπάρχουν.

Πάντως, όσον αφορά τα προγράμματα σπουδών των νέων τμημάτων, είναι προφανές ότι οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν πριν συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό τους το περιεχόμενο των σπουδών των τμημάτων, τα διδασκόμενα μαθήματα, ενδεχόμενες κατευθύνσεις που θα παρέχουν τα τμήματα και ειδικά σε όσα έχουν συνενωθεί δύο ή περισσότερα τμήματα των προγενέστερων Αθήνας και Πειραιά (νυν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής).

 

Με τα δεδομένα αυτά, ειδικά φέτος το Μηχανογραφικό των αναμένεται να εκδοθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να διασφαλίσουν οι υποψήφιοι ότι δεν θα υπάρχουν αλλαγές στην κατανομή των τμημάτων στα επιστημονικά πεδία.

Πάντως, όπως λέει στα «ΝΕΑ» ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Χρήστος Ταουσάνης, δεκάδες είναι αυτές τις ημέρες τα ερωτήματα μαθητών και γονέων για τις επαγγελματικές δυνατότητες και τα δικαιώματα των νέων πανεπιστημιακών τμημάτων αναφορικά με την αποστολή τους και τις δυνατότητες που θα έχουν στην αγορά εργασίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

: Ποια τμήματα κρύβουν δυνατότητες

«Οδεύοντας προς τις Πανελλαδικές, και ενόψει του “μήνα του μηχανογραφικού” που ακολουθεί, εμπειρικά πολλοί είναι οι μαθητές που παραδοσιακά δεν επιλέγουν κάποια τμήματα διότι αγνοούν τις δυνατότητες που αυτά τους παρέχουν», λέει ο Χρήστος Ταουσάνης. «Ωστόσο, είναι αναγκαίο να γνωρίζουν ότι συχνά αυτά τα τμήματα κρύβουν διαδρομές και επαγγελματικές δυνατότητες που μπορεί να τους ενδιαφέρουν αλλά δεν παραπέμπει σε αυτές η ονομασία τους. Για τον λόγο αυτό, πολλές φορές οφείλουμε να εντοπίσουμε και να επισημάνουμε τις εναλλακτικές δυνατότητες που κρύβουν αυτά τα τμήματα και να κινήσουμε την περιέργεια των μαθητών προκειμένου να έχουν ολόπλευρη εικόνα των δυνατοτήτων τους», τονίζει.

Μεταξύ των μη προβεβλημένων τμημάτων με «κρυφές δυνατότητες» (ειδικά στην επαρχία) αναφέρει τα εξής:

Αγροτικής Ανάπτυξης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) και Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών): Ο απόφοιτος των τμημάτων αυτών εξελίσσεται ως γεωπόνος – αγροτοοικονομολόγος. Σκοπός τους είναι να καταρτίσουν σπουδαστές στους τομείς των νέων τεχνολογιών και της αγροτικής οικονομίας για την αξιοποίηση του αγροτικού χώρου, ικανών να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις για την ελληνική γεωργία.

Επιστημών της Θάλασσας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου): Ο απόφοιτος του τμήματος λογίζεται ως θαλασσολόγος – ιχθυολόγος. Σκοπός του τμήματος είναι η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού ικανού να χειρίζεται θέματα σχετικά με την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την αλιευτική διαχείριση και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Ως τμήμα είναι μοναδικό στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και δεν προσφέρεται σε κάποιο άλλο .

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών): Ο απόφοιτος του τμήματος θα εργαστεί ως γεωπόνος. Το τμήμα αποσκοπεί στην κατάρτιση γεωπόνων εξειδικευμένων σε θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων, στη διαχείριση υδατικών πόρων, στον γεωργικό – μηχανολογικό εξοπλισμό, στις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία και την αξιοποίηση του γεωργικού περιβάλλοντος γενικότερα. Πρακτικά υπηρετεί σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη ενός σημαντικού τομέα, όπου θα αξιοποιηθούν επιτυχώς και οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου): Ο απόφοιτος του τμήματος εργάζεται ως οικονομολόγος διοίκησης. Το τμήμα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της νέας οικονομίας με σύγχρονες ειδικότητες μηχανικών, εξειδικευμένων στη χρηματοοικονομική μηχανική και στη μηχανική της διοίκησης, προσφέροντας στον απόφοιτο ένα διεπιστημονικό υπόβαθρο με γνώσεις μηχανικής και οικονομίας.

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδονίας): Ο απόφοιτος των τμημάτων εργάζεται ως στέλεχος logistics. Η διοίκηση logistics ορίζεται ως η διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου της αποτελεσματικής ροής και αποθήκευσης προϊόντων και υπηρεσιών από την αρχική παραγγελία μέχρι την τελική παράδοση.

Επιλογικά, θέτοντας ως αφετηρία τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα, ο μαθητής οφείλει είτε κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού είτε και κατά την επιλογή του επιστημονικού πεδίου, να διερευνήσει προσεκτικά το κάθε τμήμα, γιατί εκεί μπορεί να κρύβεται η καλύτερη δυνατή επιλογή για τον ίδιο και η αφετηρία μιας πολλά υποσχόμενης και πετυχημένης ακαδημαϊκής και επαγγελματικής διαδρομής.