: Οι για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους αίτηση.

Η που λήγει 29 Μαρτίου, αφορά όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Δείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις

Υποψήφιοι για το των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν το 2016 ή το 2017 (με τα ημερήσια ή με τα ημερήσια ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση το Φεβρουάριο. Αυτοί θα συμπληρώσουν απευθείας . Οι υποψήφιοι για το 10% των ΓΕΛ θα συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο με 5 επιστημονικά πεδία.

Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από (για εισαγωγή στο των θέσεων εισακτέων χωρίς ), πρέπει να έχουν αποκτήσει νέο πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις , θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.