: Καθορισμός Διδακτέας- των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄Τάξης Ημερήσιων και της Δ΄Τάξης Εσπερινών για το σχολικό έτος 2017-2018