: Συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: η με αριθμ. πρωτ. 41844 Φ.300.1/28-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΤ7Χ465ΧΘ7-Μ21) συμπληρωματική διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της , το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ