: Το θα ενημερωθεί με τους γραπτούς βαθμούς των 2017, την εβδομάδα 10-14/7/2017 (η ακριβής ημέρα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί), προκειμένου να εκτυπωθούν οι συμμετοχής των υποψηφίων.

Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει τους για τις περιοχές Λέσβο και Χίο, καθώς και το σύνολο των βαθμών .